คอนซูเมอร์เฮลธ์

ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้หญิง

ตัวยาโคลไทรมาโซล (1%)
สำหรับรักษาโรคผิวหนังจากเชื้อรา
คาเนสเทน ครีมเป็นยาฆ่าเชื้อรา ชนิดออกฤทธิ์กว้าง (broad spectrum) ฆ่าได้ทั้งเชื้อไตรโครไฟตอน เชื้อแคนดิดาโมลด์ และฟังกัส
คาเนสเทน ครีม ใช้ในโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา เช่น กลาก เกลื้อน น้ำกัดเท้า รวมถึงเชื้อราที่เกิดบริเวณผิวหนัง ขาหนีบ รักแร้ ข้อพับ
ทา คาเนสเทน ครีม ทุกวัน วันละ 2-3 ครั้ง ควรทาให้เลยบริเวณขอบบริเวณที่เป็นประมาณ 1-2 ซ.ม. ระยะเวลาในการรักษาขึ้นกับความรุนแรงของโรคและบริเวณที่เป็นโรค
  • โรคติดเชื้อราที่เกิดบนผิวหนัง ใช้เวลารักษา 3-4 อาทิตย์
  • โรคผิวหนังชนิดสะเก็ดล่อนหรือชนิดเป็นแผ่นหนาที่ขาหนีบรักแร้ ใช้เวลารักษาประมาณ 3 อาทิตย์
  • โรคน้ำกัดเท้า (ฮ่องกงฟุต) ควรใช้ยานี้ต่อไปอีก 2 สัปดาห์หลังจากหายเป็นปกติแล้ว เพื่อป้องกันการติดเชื้ออีกหลังจากล้างเท้าแล้วควรเช็ดช่องระหว่างนิ้วเท้าให้แห้ง

มี 2 ขนาดให้เลือก คือ คาเนสเทน ครีม ขนาด 10 กรัม และ 20 กรัม

โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารกำกับยา
ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆท. 906/2557
ยาฆ่าเชื้อราชนิดออกฤทธิ์กว้าง
ชนิดทาวันละ 1 ครั้ง
ส่วนประกอบหลัก

ยาครีม คาเนสเทน โอ.ดี. 1 กรัม ประกอบด้วย ไบโฟนาโชล 0.01 กรัม
คาเนสเทน โอ.ดี. ครีม เป็นยาฆ่าเชื้อราเฉพาะที่ใช้สำหรับการรักษาเชื้อราที่ผิวหนังจากเชื้อเดอร์มาโตไฟต์ยีสต์ และเชื้อราอื่น ๆ เช่น กลากที่เท้า กลากที่มือกลากที่ลำตัว กลากที่ขาหนีบ เกลื้อน และการติดเชื้อในแคนดิดา และรักษา Erythrasma
โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารกำกับยา
อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆท. 2257/2559
L.TH.MKT.11.2016.0883