คอนซูเมอร์เฮลธ์

ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้หญิง

ยาฆ่าเชื้อราชนิดออกฤทธิ์กว้าง
ชนิดทาวันละ 1 ครั้ง
ส่วนประกอบหลัก

ยาครีม คาเนสเทน โอ.ดี. 1 กรัม ประกอบด้วย ไบโฟนาโชล 0.01 กรัม
คาเนสเทน โอ.ดี. ครีม เป็นยาฆ่าเชื้อราเฉพาะที่ใช้สำหรับการรักษาเชื้อราที่ผิวหนังจากเชื้อเดอร์มาโตไฟต์ยีสต์ และเชื้อราอื่น ๆ เช่น กลากที่เท้า กลากที่มือกลากที่ลำตัว กลากที่ขาหนีบ เกลื้อน และการติดเชื้อในแคนดิดา และรักษา Erythrasma
โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารกำกับยา
อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆท. 2257/2559
L.TH.MKT.11.2016.0883