คอนซูเมอร์เฮลธ์

ผลิตภัณฑ์วิตามิน

วิตามินบีรวม พร้อมวิตามินซี แคลเซียม แมกนีเซียม และสังกะสี
เพื่อบำรุงร่างกายและระบบประสาท
เม็ดฟู่ละลายน้ำง่าย วันละ 1 เม็ด
มี 2 รสให้เลือก รสส้ม และ รสฟรุตตี้
ขนาดบรรจุ
 • รสส้ม: แบบหลอด
  ขนาด 15 เม็ด (บรรจุหลอดละ 15 เม็ด 1 หลอดต่อกล่อง)
  ขนาด 30 เม็ด (บรรจุหลอดละ 15 เม็ด 2 หลอดต่อกล่อง)
  ขนาด 45 เม็ด (บรรจุหลอดละ 15 เม็ด 3 หลอดต่อกล่อง)
 • รสส้ม: แบบซอง
  ซองละ 1 เม็ด (บรรจุกล่องละ 20 ซอง)
 • รสฟรุตตี้: แบบหลอดขนาด 15 เม็ด
  (บรรจุหลอดละ 15 เม็ด 1 หลอดต่อกล่อง)
โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารกำกับยา
ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆท. 3/2560
L.TH.MKT.01.2017.0958
ด้วยแคลเซียม 250 มก. วิตามินซี 1000 มก. ดี3 300 หน่วยสากล และ บี6 15 มก.
เพื่อกระดูกที่แข็งแรง
เม็ดฟู่ ละลายน้ำง่าย วิตามินดี ช่วยในการดูดซึมแคลเซียม ดื่มง่าย รสชาติดี ไม่ต้องรับประทาน พร้อมอาหาร เพื่อกระดูกที่แข็งแรง โดยเฉพาะเด็กที่กำลังเจริญเติบโต หญิงมีครรภ์และให้นมบุตร และผู้ที่ต้องการเสริมแคลเซียม
มี 2 รสให้เลือก รสส้ม หลอดละ 15 เม็ด และ รสฟรุตพั้นช์หลอดละ 10 เม็ด
โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารกำกับยา
อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆท. 728/2557
ด้วยแคลเซียม 600 มก. และวิตามินดี 400 หน่วยสากล
เพื่อป้องกันและรักษาโรคกระดุกพรุน
เม็ดฟู่ ละลายน้ำง่าย วิตามินดี ช่วยในการดูดซึมแคลเซียม ดื่มง่าย รสชาติดี ไม่ต้องรับประทานพร้อมอาหาร มีแคลเซียมสูงและวิตามินดีสูง เพื่อป้องกันและรักษาโรคกระดูกพรุน
รสส้ม หลอดละ 10 เม็ด
โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารกำกับยา
อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆท. 729/2557