เมล็ดพันธุ์

Sustainable solutions for agriculture

กิจกรรมของกลุ่มธุรกิจเมล็ดพันธุ์ในประเทศไทยมุ่งเน้นที่การพัฒนาพันธุ์ข้าวลูกผสมและ เมล็ดผัก การเปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาข้าวที่จังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2551 นับเป็นก้าว ที่สำคัญ และมีเป้าหมายในการคัดเลือกพันธุ์ข้าวลูกผสมใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับความต้องการของตลาด ในประเทศไทย