แผนกฟาร์มาซูติคอล

Alternate Text

แผนกฟาร์มาซูติคอล เป็นแผนกที่มียอดขายมากที่สุดของไบเออร์ เรามุ่งเน้นการวิจัย การพัฒนา และการตลาดสำหรับ นวัตกรรมยาเฉพาะเจาะจง เพื่อการรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับ หทัยวิทยา มะเร็งวิทยา นรีเวชวิทยา โลหิตวิทยา และจักษุวิทยา ด้วยความมุ่งมั่นนี้ เราสามารถตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้ป่วย แพทย์ ผู้จ่ายค่ารักษาพยาบาล และหน่วยงานกำกับดูแลได้

นอกจากนั้น เรายังมุ่งเน้นให้ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของเรา สร้างประโยชน์สูงสุดในการรักษาผู้ป่วย และในขณะเดียวกันสามารถตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นทั้งจากแพทย์และผู้รับประกันสุขภาพ

การขยายงานวิจัย

นักวิจัยของเรามุ่งเน้นในการค้นคว้าพัฒนายาเพื่อการรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งวิทยาและนรีเวชวิทยา นักวิจัยศึกษาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโมเลกุล หรือผลิตภัณฑ์ชีวภาพขนาดเล็กซึ่งอาจนำมาใช้เป็นสารออกฤทธิ์ใหม่ได้ ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์บางประเภท แม้จะได้รับอนุมัติให้ใช้ในการรักษาแล้ว แต่เรายังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้นต่อไปเพื่อค้นหายาที่มีรูปแบบใหม่ของการให้ยา หรือข้อบ่งใช้ใหม่ๆ ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วย เราได้ทำการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการเติบโตของยอดขาย

สำหรับด้านรังสีวิทยา เรามีความมุ่งมั่นพัฒนาในการประยุกต์ใช้ร่วมกับทางด้านไอที (IT applications) ทางด้านสารตัวกลางที่ช่วยในการวินิจฉัย (contrast agents) ทางระบบการฉีดที่ใช้สำหรับการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบปริมาณรังสีต่ำ (low- radiation computed tomography, CT) และการสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูง (High field magnetic resonance imaging ,MRI) ทั้งนี้เพื่อนำเสนอวิธีการวินิจฉัยโรคทางรังสีวิทยาแบบครบวงจร

ศูนย์การวิจัยของเรา ตั้งอยู่ที่กรุงเบอร์ลิน เมืองวุพเพอร์ทัล และเมืองโคโลญน์ ประเทศเยอรมนี เมืองซานฟรานซิสโก และเมืองเบิร์กลีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เมืองตูรกุ ประเทศฟินแลนด์ และเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์

33 ล้านคน

ทั่วโลก กำลังเผชิญกับโรคมะเร็ง ตามการคาดการณ์ขององค์การอนามัยโลก (WTO)

 

นวัตกรรมและความสำเร็จกับหุ้นส่วนที่โดดเด่น

ความร่วมมือกับพันธมิตรในเชิงกลยุทธ์และหุ้นส่วนทั้งทางด้านวิชาการและธุรกิจ ช่วยส่งเสริมศักยภาพในการวิจัยของเรา เราเชื่อมั่นว่าความร่วมมือที่แข็งแกร่งจะกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม และสร้างความร่วมมือในการพัฒนาแนวทางใหม่ๆ เพื่อสร้างประโยชน์แก่ผู้ป่วย ทั้งนี้เราได้พัฒนาความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ รวมถึง ความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนา ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิ การทำการตลาดร่วม ความร่วมมือระดับภูมิภาค และการเข้าซื้อกิจการ

นอกจากนี้เรายังมีศูนย์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมที่ดำเนินการในเมืองซานฟรานซิสโกและเคมบริดจ์ ประเทศสหรัฐอเมริกา กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ประเทศสิงคโปร์ และเมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เหล่านี้เข้าไปมีส่วนร่วมประสานงานในโครงการพันธมิตรด้านการวิจัยต่างๆ ที่ดำเนินการอยู่ทั้งในอเมริกาและเอเชีย นอกจากนั้น แนวคิดCoLaborator™ ของเราเปิดโอกาสให้กับผู้เริ่มต้นธุรกิจด้านวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต ร่วมทำงานกับเรา โดยไบเออร์ได้สร้างห้องปฏิบัติการและสำนักงานที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะขึ้นให้กับผู้เริ่มต้นธุรกิจนี้ โดยห้องปฏิบัติการที่ดำเนินการอยู่ ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี และเมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา มีสถานที่ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกับสำนักงานของไบเออร์ ก่อให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจและผลักดันให้ผู้ทำงานสร้างงานวิจัยใหม่ๆ ขึ้นได้ นอกจากนี้ไบเออร์ได้ริเริ่ม โครงการนวัตกรรมแบบเปิด (open innovation program) ได้แก่ Grants4Targets™, Grants4Indications™, PartnerYourAntibodies™ และ Grants4Apps™

เป้าหมายในปี 2560: มีการนำ

10

ยาโมเลกุลใหม่ เข้าสู่กระบวนการพัฒนาขั้นต่อไป

 

การช่วยเหลือสังคม

ไบเออร์สนับสนุนองค์กรชั้นนำในการต่อสู้กับโรคเมืองร้อนที่ถูกละเลย โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายของสารออกฤทธิ์ (active ingredients) ให้กับองค์การอนามัยโลก (World Health Organization (WHO) เพื่อการรักษา โรคชากาส (Chagas disease) ซึ่งแพร่กระจายในละตินอเมริกา และ โรคเหงาหลับในแอฟริกา (African sleeping sickness) นอกจากนี้ เรายังได้ร่วมมือกับ องค์กรระดับโลกด้านการวิจัยและพัฒนายา ส่งเสริมการเข้าถึงยารักษาโรคที่ถูกละเลย (Drugs for Neglected Diseases initiative DNDi) เพื่อตรวจสอบว่าจะสามารถนำสารออกฤทธิ์ Emodepside (ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากบริษัทญี่ปุ่นชื่อ Astellas) มาใช้รักษาคนตาบอดจากพยาธิ (river blindness) ได้หรือไม่ นอกจากนี้ ไบเออร์กำลังพัฒนาสูตรใหม่ของสารออกฤทธิ์ nifurtimox เพื่อทดสอบขนาดยาที่เหมาะกับผู้ป่วยแต่ละคน ซึ่งจะช่วยให้การรักษาเด็กที่มีความเสี่ยงต่อโรคชากาสทำได้ง่ายขึ้น

ในฐานะผู้นำตลาดในการคุมกำเนิดด้วยฮอร์โมน เราสนับสนุน โครงการวางแผนครอบครัว (family planning programs) ของเครือข่ายของรัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆ ในระดับโลกมากว่า 50 ปี รวมทั้ง มูลนิธิบิลล์และเมลินดา เกทส์ (Bill & Melinda Gates Foundation) ด้วยความร่วมมือดังกล่าว ทำให้เราช่วยให้สตรีในประเทศกำลังพัฒนาจะสามารถเข้าถึงการคุมกำเนิดด้วยฮอร์โมนในระยะยาวได้