พนักงาน

ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานและครอบครัวถือเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งที่นำไปสู่ความสำเร็จของบริษัท

ไบเออร์เป็นหนึ่งในบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเคารพและปฏิบัติตามมาตรฐาน แรงงานสากล และมอบผลประโยชน์มากมายให้แก่พนักงาน สำหรับกิจกรรมด้านความรับผิดชอบ ต่อสังคมของไบเออร์ได้เป็นที่รู้จักทั่วโลก

 

บริษัทมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานและครอบครัวซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญในอันดับต้น นอกจากนี้ยังให้ ผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ที่เหมาะสมแก่พนักงานอีกด้วย

 

ความสำเร็จทางธุรกิจของบริษัทต้องอาศัยความมุ่งมั่นของพนักงานทุกคนเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะและความสามารถของพนักงานผ่านโปรแกรม การพัฒนา และการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โปรแกรมการฝึกอบรมมุ่งไปที่ความต้องการในการปฏิบัติงาน ทางธุรกิจของไบเออร์และได้รับการวางแผนดำเนินการและประเมินผลตามกระบวนการมาตรฐาน ทั่วโลก นอกจากนี้ยัง เปิดโอกาสให้พนักงานได้ร่วมสัมมนา และฝึกอบรมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในต่างประเทศ แม้กระทั่งการทำงานในต่างประเทศด้วย

 

ที่ศูนย์การผลิตที่บางปูนั้น ความรับผิดชอบด้าน ชีวอนามัย และความปลอดภัยมิได้จำกัดแค่เพียงพนักงานประจำเท่านั้น แต่ยังครอบคลมถึงพนักงานชั่วคราว และชุมชนโดยรอบ

 

ความสำเร็จของไบเออร์ในประเทศไทยเกิดจากความทุ่มเทของพนักงานทั้งที่สำนักงาน กรุงเทพฯ รวมถึงศูนย์การผลิตที่สมุทรปราการ และสุพรรณบุรี