ผลิตภัณฑ์อารักขาพืช

ผู้แก้ปัญหาด้วยนวัตกรรมเพื่อเกษตรกรรมที่ทันสมัย

กลุ่มธุรกิจอารักขาพืช เป็นกลุ่มธุรกิจที่นำเสนอผลิตภัณฑ์แก่เกษตรกรที่ครอบคลุมการใช้ อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในนาข้าว สวนผักและสวนผลไม้ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ได้แก่ ทิลเลอร์® ไรซ์สตาร์® และวิป® ซึ่งใช้กำจัดวัชพืชจำพวกหญ้าและวัชพืชอื่นๆ ในนาข้าว ขณะที่รอนสตาร์® เป็นผลิตภัณฑ์กำจัดวัชพืชชั้นนำในการควบคุมวัชพืชในการปลูกข้าวโดยวิธีหว่านข้าวแห้ง นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดสำหรับกำจัดโรคราในนาข้าว ได้แก่ ลูน่า® เอ็กซ์พีเรียนซ์ และผลิตภัณฑ์สำหรับกำจัดโรคราในผักและไม้ผล ซึ่งได้แก่ ลูน่า® เซนท์เซชั่น และ แอนทราโคล® และผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง เพลี้ยไฟ เช่น โปรวาโด® และโฟลิเทค®

 

ครอปซายน์ มุ่งมั่นที่จะนำเสนอนวัตกรรมแก่เกษตรกรในไทยและช่วยให้คำแนะนำเรื่อง วิธีการใช้ที่ถูกต้อง เบลท์® เอ็กซ์เพิร์ท เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของครอปซายน์ซึ่งช่วยดูแลพืชพันธุ์และกำจัดหนอนทั้งหนอนห่อใบข้าวและหนอนกอ นอกจากนี้ยังมี เอไลออน® นวัตกรรมใหม่ในการคุมหญ้าในสวนปาล์มน้ำมัน และยางพาราที่ได้เปิดตัวในตลาดเมื่อเร็วๆ นี้ และจากการเปิดตัวของ โครงการ ไบเออร์ ข้าวมากมาย โดยใช้ แอนทราโคล® 2 ครั้ง และ ลูน่า® เอ็กซ์พีเรียนซ์ 2 ครั้ง ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากเกษตรกรชาวนา ส่วน บาสต้า® เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อใช้กำจัดข้าววัชพืชที่กำลังเป็นปัญหาสำคัญสำหรับนาข้าวในไทย