ติดต่อไบเออร์ไทย

 

รายงานอาการไม่พึงประสงค์จากผลิตภัณฑ์ยาคน*ได้ที่:
drugsafety.thailand@bayer.com
โทรศัพท์:  +66(0)-2070-7700 (กด 1)

สอบถามข้อมูลทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ยาคน*ได้ที่:
medicalinformation.thailand@bayer.com
โทรศัพท์ : +66(0)-2070-7700 (กด 2)

 

ฝ่ายสื่อสารองค์กร
naranart.phuangkanok@bayer.com
malee.jaeng-arun@bayer.com

ฝ่ายประสานงานราชการและอุตสาหกรรม
paranee.adulyapichet@bayer.com

แผนกฟาร์มาซูติคอล
vasana.changsobha@bayer.com

แผนกคอนซูเมอร์เฮลธ์
natchanan.pantrakulpornchai@bayer.com

แผนกครอปซายน์
arnat.kerdpho@bayer.com
busaba.cheawkamolpat@bayer.com

กลุ่มธุรกิจวิทยาการเพื่อสิ่งแวดล้อม
vanikkiat.piyakriengkrai@bayer.com
ravikarn.saisueb@bayer.com

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
chairoj.ongwongsakul@bayer.com
srinual.kongpichetgul@bayer.com

ฝ่ายกลุ่มธุรกิจการบริหารด้านการเงิน
u.chantarasenawong@bayer.com

แผนกบริการและบริหารงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
nares.sukvaree@bayer.com

 

บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด

130/1 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : +66(0)-2232-7000
โทรสาร : +66(0)-2267-2801

 


บริษัท ไบเออร์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

130/1 ชั้น 5 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : +66(0)-2232-7000
โทรสาร : +66(0)-2267-2801

 

ศูนย์การผลิตที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู

239 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 3 จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : +66(0)-2324-6200
โทรสาร : +66(0)-2323-0604

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา

200 หมู่ 6 ต.ดอนปรู อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140
โทรศัพท์ : +66(0)-2232-7185
โทรสาร : +66(0)-2235-4168

 

*ในกรณีรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากผลิตภัณฑ์ยาคน หรือ สอบถามข้อมูลทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ยาคน และในกรณีรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากผลิตภัณฑ์ยาและสินค้าที่ใช้ในสัตว์

ไบเออร์จะสอบถามข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อติดต่อกลับและตอบคำถาม กรณีที่ท่านรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงคจ์ากผลิตภัณฑ์ของไบเออร์ ไบเออร์จำเป็นต้องรายงานข้อมูลของท่านไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบตามกฏระเบียบของบริษัทเรื่อง ความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์ ในบางกรณีไบเออร์มีความจาเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่บริษัทในเครือ ผู้ให้บริการ หรือองค์กรภาครัฐในประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากประเทศของท่าน อย่างไรก็ตามไบเออร์มีมาตรการในการรักษา ข้อมูลส่วนตัวของท่านเป็นความลับ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน กรุณาติดต่อ:

เจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท ไบเออร์ ไทย จากัด
130/1 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
dpo.sg@bayer.com