แผนกคอนซูเมอร์เฮลธ์

Alternate Text

จากสถานการณ์จำนวนประชากรโลกที่เพิ่มรวมถึงมีอายุยืนมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงความท้าทายที่เพิ่มขึ้นด้านการสาธารณสุข ด้วยเหตุนี้ การที่ดูแลสุขภาพเบื้องต้นได้ด้วยตัวเองนั้นจึงเป็นประเด็นสำคัญทั้งต่อประชาชนนับล้านๆ คน ตลอดจนรัฐบาล ระบบการดูแลสุขภาพ และผู้จ่ายค่ารักษาพยาบาล

แผนกคอนซูเมอร์เฮลธ์ของเราตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนี้ ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์เพื่อรักษาและป้องกันโรค และที่สำคัญช่วยพัฒนาความเป็นอยู่ให้ผู้บริโภคสามารถดูแลสุขภาพเบื้องต้นได้ด้วยตัวเอง กลยุทธ์ของเรามุ่งเน้นในการสร้างธุรกิจให้แข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นในตลาดยาที่ไม่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และผลิตภัณฑ์ที่ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพเบื้องต้นได้ด้วยตัวเอง

วิดีโอ Fit in Old Age: Best Ager in Florida

 

แผนกคอนซูเมอร์เฮลธ์ มีประสบการณ์ที่สั่งสมยาวนานในตลาดการดูแลสุขภาพด้วยตัวเอง โดยเริ่มต้นธุรกิจในปี 2442

วันนี้ แผนกคอนซูเมอร์เฮลธ์ดำเนินธุรกิจมากกว่า 100 ประเทศ มีศูนย์การผลิต 18 แห่ง และศูนย์การวิจัยและพัฒนาอีก 4 แห่ง โดยกลยุทธ์ด้านการพัฒนาของเราให้ความสำคัญต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่พร้อมทั้งรูปแบบใหม่ของการให้ยา (delivery forms) สูตรตำรับ (formulations) ข้อความจากผลิตภัณฑ์ (product messages) รูปแบบขนาดบรรจุใหม่ (novel packaging forms) และนวัตกรรมอื่นๆ ทั้งนี้เรายังพยายามให้มีการจัดประเภทยาที่ต้องมีใบสั่งแพทย์ในปัจจุบันใหม่เป็นยาที่ไม่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์

มีประชากรจำนวน

901 ล้านคน

อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป และโดยคาดว่าในปี 2593 จะมีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าคิดเป็นเกือบสองพันล้านคน- หมายถึงประชากร 1 ใน 5 คนจะกลายเป็นผู้สูงอายุ

การรักษาตนเองที่มีมายาวนาน

เป้าหมาย ในปี 2560: จะมีการนำแนวคิดที่ได้จากการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า

25 แนวคิด

เข้าสู่กระบวนการพัฒนาขั้นต้น

จากสถานการณ์จำนวนประชากรโลกที่เพิ่มรวมถึงมีอายุยืนมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงความท้าทายที่เพิ่มขึ้นด้านการสาธารณสุข ด้วยเหตุนี้ การที่ดูแลสุขภาพเบื้องต้นได้ด้วยตัวเองนั้นจึงเป็นประเด็นสำคัญทั้งต่อประชาชนนับล้านๆ คน ตลอดจนรัฐบาล ระบบการดูแลสุขภาพ และผู้จ่ายค่ารักษาพยาบาล

แผนกคอนซูเมอร์เฮลธ์ของเราตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนี้ ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์เพื่อรักษาและป้องกันโรค และที่สำคัญช่วยพัฒนาความเป็นอยู่ให้ผู้บริโภคสามารถดูแลสุขภาพเบื้องต้นได้ด้วยตัวเอง กลยุทธ์ของเรามุ่งเน้นในการสร้างธุรกิจให้แข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นในตลาดยาที่ไม่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และผลิตภัณฑ์ที่ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพเบื้องต้นได้ด้วยตัวเอง

กลยุทธ์ : วางรากฐานธุรกิจอย่างเข้มแข็ง

จากสถานการณ์การแข่งขันในปัจจุบันที่ต้องการ สร้างความน่าสนใจให้กับผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น ธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมถึงช่องทางจัดจำหน่ายก็มีการปรับเปลี่ยน ดังนั้น บริษัทจำเป็นต้องกำหนดแนวทางที่ชัดเจนมุ่งเน้น ในการสร้างแบรนด์ กำหนดกลุ่มตลาดเป้าหมายหลัก และนำเสนอนวัตกรรมที่พัฒนามาจากความต้องการของผู้บริโภค (consumer-centric) ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อผลักดันการเติบโตทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์หลักของเรา ซึ่งได้แก่ Canesten®, Bepanthen®, Berocca®, CDR®, Vapex®, Zam-Buk®, CDR Fortos® เราได้ลงทุนในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง และขยายตลาดมากขึ้น นอกจากนั้น เรายังมุ่งมั่นที่ตอกย้ำความแข็งแกร่งของธุรกิจเราในตลาดเป้าหลายหลัก ซึ่งได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศบราซิล ประเทศรัสเซีย และประเทศจีน ผ่านกลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การทำการตลาดด้วยวิธีใหม่ๆ และการนำเสนอในรูปแบบดิจิตอล

นอกจากนี้ เราวางแผนที่จะสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจด้วยกลยุทธ์การควบรวมธุรกิจ เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์และขยายตลาด