ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง

เพื่อนเคียงข้างสัตว์เลี้ยงของคุณ

สุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กอื่น ๆ เป็นเพื่อนที่ดีของมนุษย์ และนับวันสัตว์เลี้ยงเหล่านี้จะมีบทบาทมากขึ้นในฐานะเพื่อนที่อยู่เคียงข้างมนุษย์มากขึ้น ด้วยเหตุนี้ การดูแลเอาใจใส่และการรักษาสุขภาพของสัตว์เลี้ยงจึงมีความสำคัญมากขึ้นด้วยเช่นกัน เนื่องจากมนุษย์มีความรู้สึกผูกพันกับสัตว์เลี้ยงและมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับสัตว์เลี้ยงเหล่านั้นเสมือนเป็นสมาชิกอีกคนหนึ่งในครอบครัว แผนกผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์จึงต้องการให้เพื่อนสี่ขาได้รับการดูแลสุขภาพที่ดี เช่นเดียวกับที่มนุษย์เราต้องการเช่นเดียวกัน ด้วยเหตุนี้แผนกผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์จึงมุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมและวิทยาการใหม่เพื่อดูแลสุขภาพของสัตว์เลี้ยงให้แข็งแรงสมบูรณ์

นอกจากนี้ แผนกผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์ยังช่วยปกป้องมนุษย์จากการแพร่เชื้อของพาหะนำโรคต่างๆ บรรดาผู้รักสัตว์ทั้งหลายจึงให้สัตว์เลี้ยงได้รับการดูแลสุขภาพให้มีคุณภาพเช่นเดียวกับที่เจ้าของสัตว์เลี้ยงเหล่านั้นดูแลสุขภาพของตนเอง

แผนกผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เป็นหนึ่งในผู้นำของตลาดผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์และก้าวไปสู่การเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกด้วยความมุ่งมั่นในการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพสัตว์อย่างต่อเนื่อง และยังสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยนวัตกรรมที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อสุขภาพที่ดีทั้งของสัตว์เลี้ยงและเจ้าของ

นอกจากนี้ แผนกผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์ยังเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์กำจัดหมัด ไร และพยาธิ สำหรับสุนัขและแมว ซึ่งเป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ยาหยดเฉพาะที่ในรูปของเหลว ใช้หยดที่บริเวณหลังของสัตว์ ซึ่งสามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวกสำหรับเจ้าของสัตว์เลี้ยง