ข่าวประชาสัมพันธ์

ไบเออร์ ไทย ร่วม 5 องค์กร สนับสนุน 20 ล้านบาท เปิดโครงการ Better Farms, Better Lives เพื่อช่วยเกษตรกรรายย่อย

(กลาง) นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดโครงการ Better Farms, Better Lives พร้อมรับมอบชุดผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ความปลอดภัยจำนวน 50,000 ชุด และโครงการฝึกอบรม มูลค่า 20 ล้านบาท จากนายโจว ฝาน รักษาการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด  โดยมีนายทรรศนะ ลาภรวย ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล ประธานมูลนิธิคลังสมองสหกรณ์ไทย ผศ.ดรนิคม แหลมสัก รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายชวลิต ตั้งอริยกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ โปรดิ๊วส จำกัด  และนายยาน แชร์ อุปทูตและหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ สถานเอกอัคราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  เข้าร่วมงาน  ณ ศูนย์วิจัยข้าว จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคมที่ผ่านมา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด  
โทร 0 2232 7017  
อีเมล์ malee.jaeng-arun@bayer.com