ข่าวประชาสัมพันธ์

ไบเออร์สนับสนุน เมล็ดพันธุ์และผลิตภัณฑ์อารักขาพืชเพื่อช่วยเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

 

  • ไบเออร์มีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนเกษตรกรในประเทศที่มีรายได้น้อยและปานกลางผ่านโครงการ Better Farms, Better Lives โดยจะบริจาคเมล็ดพันธุ์และผลิตภัณฑ์อารักขาพืช
  • การบริจาคในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มความมั่นคงทางอาหาร โดยจะช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยจำนวน 2 ล้านคนที่กำลังเผชิญกับความท้าทายที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากการระบาดของโควิด-19

มอนไฮม์, 17 มิถุนายน 2563 – ไบเออร์ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมเพื่อช่วยเหลือสังคม ในการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์และผลิตภัณฑ์อารักขาพืช ตลอดจนให้ความช่วยเหลือในเรื่องการรับซื้อผลผลิต รวมถึงการดูแลด้านสุขภาพและความปลอดภัย เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยในภูมิภาคเอเชีย แอฟริกา และลาตินอเมริกาที่กำลังเผชิญกับความท้าทายที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากโควิด-19 ผ่านโครงการ Better Farms, Better Lives

โครงการ Better Farms, Better Lives สอดคล้องกับนโยบายโดยรวมของไบเออร์เพื่อช่วยให้ประชากรโลกมีสุขภาพดีและไม่ขาดแคลนอาหาร (Health for All, Hunger for None) โครงการนี้มุ่งเน้นในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยที่ต้องการความช่วยเหลือในการแก้ปัญาจากความท้าทายที่เพิ่มขึ้น และกำลังเผชิญอยู่อันเนื่องมาจากการระบาดของไวรัสโคโรนา

“เกษตรกรรายย่อยมีความสำคัญต่อการสร้างความมั่นคงทางอาหารแก่ประชากรหลายพันล้านคน แต่การระบาดของโควิดที่เกิดขึ้น ก่อให้เกิดความท้าทายที่เพิ่มขึ้นต่อความสามารถในการผลิตอาหารสำหรับประเทศและชุมชนต่างๆ” เลียม คอนดอน ประธานบริหารแผนกครอปซายน์ของไบเออร์กล่าว “ในช่วงวิกฤตครั้งนี้ บริษัทหวังว่าการบริจาค ณ เวลานี้และที่จะมีต่อไปในอนาคต จะไม่เพียงช่วยเกษตรกรรายย่อยในการปรับตัวสู่ภาวะปกติ แต่ยังจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าวิกฤตในเรื่องของสุขภาพในสภาวะการณ์ปัจจุบันจะไม่กลายเป็นวิกฤตความหิวโหยเพราะเกิดจากการขาดแคลนอาหาร”

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ก่อให้เกิดปัญหาต่อเกษตรกรทั่วโลกเนื่องจากการล็อคดาวน์ ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงเเมล็ดพันธุ์ ผลิตภัณฑ์อารักขาพืช และแรงงานได้ เกิดเป็นปัญหาด้านการผลิตอาหารที่ไม่เพียงพอ ซึ่งผู้บริโภคอาจเริ่มเห็นว่าอาหารมีราคาสูงขึ้น ในขณะที่เกษตรมีรายได้ที่ลดน้อยลงเนื่องจากการเกิดการหยุดชะงักในด้านซัพพลายเชน (Supply Chain) และการเข้าถึงตลาด

ไบเออร์มุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยมากกว่า 100 ล้านรายในประเทศกำลังพัฒนา ภายในปี 2573 การให้ความช่วยเหลือผ่านโครงการ Better Farms, Better Lives จะช่วยส่งเสริมงานที่เกษตรกรรายย่อยกำลังทำอยู่ ซึ่งจะช่วยการฟื้นตัวในระยะกลางและการปรับตัวสู่ภาวะปกติในระยะยาว บริษัทจะขยายความร่วมมือกับรัฐบาลและเอ็นจีโอ โดยจะสร้างศูนย์แห่งความเป็นเลิศ (Center of Excellence) เพื่อแบ่งปันข้อมูลความรู้และความสำเร็จต่างๆ เพื่อช่วยให้ทุกคนสามารถเข้าถึงเครื่องมือเกษตรกรรมดิจิทัลได้เร็วขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ และยกระดับความร่วมมือที่มีอยู่และความร่วมมือใหม่ รวมถึงการขยายความร่วมมือออกไปในประเทศต่าง ๆ ทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ไบเออร์วางแผนที่จะช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยสูงถึงสองล้านคนทั่วโลก ซึ่งเป็นผู้ผลิตและสร้างความมั่นคงทางอาหารแก่ประชากรหลายพันล้านคนทั่วโลกผ่านโครงการดังกล่าว โดยบริษัทจะปรับเปลี่ยน Better Life Farming Care Package ให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะในประเทศที่ดำเนินโรครงการนี้ และอาจรวมถึงเมล็ดพันธุ์พืช เช่น มะเขือเทศ พริกไทย ข้าวและ และข้าวโพดเพื่อช่วยในการดำรงชีพ ผลิตภัณฑ์อารักขาพืช อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย และการฝึกอบรม

จากจำนวนเกษตรกรรายย่อย 550 ล้านคนโดยประมาณทั่วโลก คาดการณ์ว่าร้อยละ 97 ทำการเกษตรบนพื้นที่ที่มีขนาดเล็กกว่า 10 เฮกตาร์หรือ 25 เอเคอร์ และผลิตอาหารมากกว่าร้อยละ 80 ในประเทศกำลังพัฒนา เกษตรกรรมเหล่านี้มักเป็นธุรกิจครอบครัวที่มีประวัติมายาวนานในชุมชนที่พวกเขาอาศัยอยู่

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการริเริ่ม Better Lives, Better Farms ของไบเออร์และความมุ่งมั่นที่บริษัทมีต่อเกษตรกรรายย่อยได้ที่ www.bayer.com

เกี่ยวกับไบเออร์

ไบเออร์เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจไลฟ์ซายน์ด้านการดูแลสุขภาพและโภชนาการ ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทได้รับการออกแบบขึ้นเพื่อประโยชน์ของมวลมนุษยชาติโดยการสนับสนุนความพยายามในการเอาชนะความท้าทายที่สำคัญอันเนื่องมาจากประชากรโลกที่กำลังเติบโตและสูงวัย ขณะเดียวกัน กลุ่มบริษัทตั้งเป้าที่จะเพิ่มรายได้และสร้างมูลค่าให้เกิดขึ้นผ่านนวัตกรรมและการเติบโตของธุรกิจ ไบเออร์มุ่งมั่นในหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน และแบรนด์ไบเออร์ทั่วโลกยังหมายถึงความไว้วางใจ ความเชื่อถือได้ และคุณภาพ ในปีงบประมาณ 2562 กลุ่มบริษัทมีพนักงานประมาณ 104,000 คนและมียอดขาย 43.5 พันล้านยูโร โดยมีรายจ่ายการลงทุน 2.9 พันล้านยูโร และค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา 5.3 พันล้านยูโร ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bayer.com 

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ:

Daphne Dorsey, 
โทร +1 314-406-7627
อีเมล daphne.dorsey@bayer.com

ประเทศไทย:

นรานาฏ พวงกนก ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด
โทร 02 232 7027
อีเมล naranart.phuangkanok@bayer.com

มาลี แจ้งอรุณ บริษัท
ไบเออร์ไทย จำกัด
โทร 02 232 7017
อีเมล malee.jaeng-arun@bayer.com