ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์น้ำ

 

แผนกผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์น้ำมีเป้าหมายเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำและเสนอแนวทางด้านนวัตกรรมเพื่อช่วยพัฒนาวงการสัตว์น้ำไทย แผนกผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์น้ำมุ่งมั่นที่จะหาแนวทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่อรับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและค้นหาความต้องการของตลาดในกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสำหรับสัตว์น้ำในอนาคตอีกด้วย

นอกจากนี้ แผนกผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์น้ำยังมีผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระดับสูงในการดูแลสัตว์น้ำเพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกรผู้เลี้ยง โดยคำนึงถึงการทำฟาร์มอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังเช่น พันธกิจของไบเออร์ "วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตที่ดี"