ความยั่งยืนและความมุ่งมั่น
ไบเออร์-พันธสัญญาต่อสังคม
Lorem ipsum

บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2505 ดำเนินธุรกิจครอบคลุมตั้งแต่ธุรกิจฟาร์มาซูติคอลจนถึงคอนซูเมอร์เฮลธ์ และผลิตภัณฑ์อารักขาพืช

ข้อมูลล่าสุด: 31 ตุลาคม 2561