สารป้องกันกำจัดวัชพืช

รอนสตาร์® (Ronstar® )

รอนสตาร์® (Ronstar® ) รอนสตาร์® (Ronstar® )
ชื่อการค้า: รอนสตาร์® (Ronstar® )
ชื่อสามัญ: ออกซาไดอะซอน (oxadiazon)
สูตร: 25% W/V EC
คุณสมบัติ:
 • พ่นได้ทันทีหลังหว่านข้าว โดยไม่ต้องรอฝน
 • คุมได้ทั้งวัชพืชใบแคบ ใบกว้าง และกกต่างๆ
 • ปลอดภัยต่อข้าว
 • ใช้สะดวก ประหยัดเวลา และแรงงาน
ขนาดบรรจุ: 1,000 มิลลิลิตร
คำแนะนำ:

ใช้ก่อนวัชพืชงอก (pre-emergence) เพื่อกำจัดวัชพืชต่อไปนี้

พืชประโยชน์อัตราการใช้วิธีใช้
หอมหัวใหญ่เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าดอกขาว หญ้าตีนนก และหญ้านกสีชมพู และวัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ผักเบี้ยหิน ผักเบี้ยใหญ่ กะเม็ง ตีนตุ๊กแก ผักโขมหินต้นตั้ง และผักโขมหินต้นแผ่400-500 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรืออัตรา 100-125 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน
 • พ่นก่อนปลูกหอมหัวใหญ่ ขณะดินมีความชื้น
ข้าวนาหว่านข้าวแห้งวัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น เทียนนา และวัชพืชประเภทกก เช่น กกทราย และหนวดปลาดุก320 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรืออัตรา 80 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน
 • พ่นหลังหว่านข้าวและคราดกลบ
คะน้าเพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้านกสีชมพู  หญ้าปากควาย และหญ้าดอกขาวเล็ก  และวัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ผักเบี้ยหิน  และกะเม็ง300-400 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรืออัตรา 75-100 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน
 • พ่นคลุมดินก่อนหว่านคะน้า 5 วันและก่อนวัชพืชงอก

ทะเบียนวัตถุอันตราย 2555/2561

 

พืชประโยชน์อัตราการใช้วิธีใช้
หน่อไม้ฝรั่งใช้คุมหญ้านกสีชมพู หญ้าแดง หญ้าข้าวนก หญ้าตีนนก หญ้าปากควาย หญ้าตีนกา หญ้าดอกขาว หญ้าตีนติด หญ้าโขย่ง ประเภทใบกว้างเช่น ผักปอดนา แพงพวยน้ำ ขาเขียด ผักเบี้ยใหญ่ ผักเบี้ยหิน ผักโขม สาบแร้งสาบกา บานไม่รู้โรยป่า ประเภทกก เช่น กกขนาก กกทราย และประเภทเฟิร์น เช่น ผักแว่น480-640 ซีซีต่อไร่
 • พ่นก่อนหรือหลังย้ายกล้าหรือหลังปลูกทันที
มะเขือเทศ, พริก 480-640 ซีซีต่อไร่
 • พ่นก่อนย้ายปลูก 1 วัน
ผักกาดเขียวปลี480-640 ซีซีต่อไร่
 • พ่นก่อนปลูก 2 วัน
ผักกระหล่ำปลี480-640 ซีซีต่อไร่
 • พ่นก่อนย้ายปลูก 2 วัน
ถั่วเขียว ถั่วเหลือง320-640 ซีซีต่อไร่
 • พ่นคลุมดินทันทีหลังปลูก
ยาสูบ480 ซีซีต่อไร่
 • พ่นก่อนย้ายกล้าปลูก 7 วัน

ทะเบียนวัตถุอันตราย : 2551/2556