สารป้องกันกำจัดเชื้อรา

โปรไฟเลอร์® (Profiler®)

โปรไฟเลอร์® (Profiler®) โปรไฟเลอร์® (Profiler®)
ชื่อการค้า: โปรไฟเลอร์® (Profiler®)
ชื่อสามัญ: ฟลูโอพิโคไล (fluopicolide) + ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม (fosetyl-aluminium)
สูตร: 4.4 % + 66.7% WG
คุณสมบัติ:
 • สูตรเม็ด ไม่ฟุ้งกระจาย ละลายน้ำง่าย ไม่อุดตันหัวฉีด
 • ออกฤทธิ์ทั้งสัมผัส และดูดซึมใน 2 ทิศทาง (ท่อน้ำ --->  ขึ้นสู่ยอด และท่ออาหาร --->  ลงสู่ราก)
 • สารกลุ่มใหม่ ป้องกัน-กำจัดเชื้อราน้ำค้างได้รวดเร็ว ได้ยาวนาน
 • กระตุ้นให้พืชสร้างภูมิคุ้มกัน ต้านทานการเจริญเติบโตของเชื้อรา และยับยั้งการสร้างสปอร์ของเชื้อรา
ขนาดบรรจุ: 100 กรัม และ 1,000 กรัม
คำแนะนำ:

ใช้ป้องกันกำจัดโรคพืช ดังนี้

คำเตือน: ไม่ควรผสมกับปุ๋ยทางใบ, สารฯ ที่มีสูตรน้ำมัน และสารฯ ที่มีส่วนประกอบของทองแดง และกำมะถัน

พืชประโยชน์อัตราการใช้ ต่อน้ำ 20 ลิตรวิธีใช้เว้นระยะเก็บเกี่ยวใช้สารครั้งสุดท้าย
คะน้าโรคราน้ำค้าง (downy mildew) ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Peronospora parasitica20 กรัม
 • พ่นเมื่อพบการระบาดของโรค พ่นซ้ำทุก 5 วัน
14 วัน

ทะเบียนวัตถุอันตราย 2561/2556

 

พืชประโยชน์อัตราการใช้ ต่อน้ำ 20 ลิตรวิธีใช้
องุ่นโรคราน้ำค้าง10-20 กรัม
 • พ่นครั้งแรกเมื่อพบการระบาดของโรค พ่น ทุก 7 วัน
 • ต้องเว้นระยะเวลาเก็บเกี่ยว องุ่น 7 วัน หลังจากใช้ครั้งสุดท้าย
แตงกวาโรคราน้ำค้าง20 กรัม
 • พ่นครั้งแรกเมื่อพบการระบาดของโรค พ่น ทุก 7 วัน
 • ต้องเว้นระยะเวลาเก็บเกี่ยว แตงกวา 7 วัน หลังจากใช้ครั้งสุดท้าย

ทะเบียนวัตถุอันตราย 2555/2561