สารป้องกันกำจัดเชื้อรา

นาติโว® 75 ดับบลิวจี® (Nativo® 75 WG)

นาติโว® 75 ดับบลิวจี® (Nativo® 75 WG) นาติโว® 75 ดับบลิวจี® (Nativo® 75 WG)
ชื่อการค้า: นาติโว® 75 ดับบลิวจี® (Nativo® 75 WG)
ชื่อสามัญ: ทีบูโคนาโซล (tebuconazole ) + ไตรฟลอกซีสโตรบิน (trifloxystrobin)
สูตร: 50 % + 25 % WG
คุณสมบัติ:
 • สูตรเม็ด ไม่ฟุ้งกระจาย ละลายน้ำง่าย ไม่อุดตันหัวฉีด
 • ออกฤทธิ์แบบ เมโซสเต็มมิค (ขจรขจาย แทรกซึม และดูดซึมเข้าสู่เนื้อเยื่อพืช)
 • มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกัน-กำจัดโรคใบจุดสีม่วง
ขนาดบรรจุ: 15, 150 และ 250 กรัม
คำแนะนำ:

ใช้ป้องกันกำจัดโรคพืช ดังนี้

พืชประโยชน์อัตราการใช้ ต่อน้ำ 20 ลิตรวิธีใช้เว้นระยะเก็บเกี่ยวใช้สารครั้งสุดท้าย
ข้าวโรคไหม้ (rice blast) ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Pyricularia  oryzae

12 กรัม

 • พ่น 3 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อพบการะบาดของโรค ครั้งที่ 2 หลังจากพ่นครั้งแรก 7 วัน และพ่นซ้ำอีกครั้งในระยะข้าวออกรวง 5 %
15 วัน
โรคเมล็ดด่าง (dirty panicle) ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Bipolaris oryzae, Curvularia lunata, Cercospora oryzae, Fusarium incarnatum, Sarocladium oryzae และ Trichoconis padwickii12 กรัม
 • พ่น 2 ครั้ง ครั้งแรกในระยะข้าวตั้งท้อง และครั้งที่สองในระยะข้าวออกรวง 5 %
15 วัน
พริกโรคแอนแทรคโนส (anthracnose) ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides และ Colletotrichum capsici10 กรัม
 • พ่นเมื่อพบการระบาดของโรค และพ่นซ้ำทุก 5 วัน
3 วัน
มะม่วงโรคช่อดอกดำ (Blossom blight) ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides12 กรัม
 • พ่นเมื่อพบการระบาดของโรคในระยะช่อดอก
---
ทุเรียนโรคใบติด (Rhizoctonia leaf fall) ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Rhizoctonia solani Kuhn10 กรัม
 • พ่นเมื่อพบการระบาดของโรค และพ่นซ้ำทุก 7 วัน
---
แตงกวาโรคราแป้ง (powdery mildew)
ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Oidium sp.
10 กรัม
 • พ่นเมื่อพบการระบาดของโรค และพ่นซ้ำทุก 7 วัน
---
หอมหัวใหญ่โรคใบจุดสีม่วง (Purple blotch)
ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา  Alternaria  porri (Ellis) Ciferri
10 กรัม
 • พ่นเมื่อพบการระบาดของโรค และพ่นซ้ำทุก 5 วัน
---

ทะเบียนวัตถุอันตราย 2561/2567

 

พืชประโยชน์อัตราการใช้ ต่อน้ำ 20 ลิตรวิธีใช้
ข้าวโพดหวานโรคใบไหม้แผลใหญ่ (Northern Corn Leaf Blight, NCLB) ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Exerohilum turcicum10-15 กรัม
 • พ่นครั้งแรกเมื่อเริ่มพบการระบาด หลังจากนั้นพ่นสารทุก 7 วัน
 • จำนวน 3 ครั้งต่อฤดูปลูก

ทะเบียนวัตถุอันตราย 2554/2561