สารป้องกันกำจัดแมลง

โมเวนโต โอดี® (Movento OD®)

โมเวนโต โอดี® (Movento OD®) โมเวนโต โอดี® (Movento OD®)
ชื่อการค้า: โมเวนโต โอดี® (Movento OD®)
ชื่อสามัญ: สไปโรเตตระแมท (spirotetramat)
สูตร: 15% W/V OD
คุณสมบัติ:
ขนาดบรรจุ: 250 มิลลิลิตร
คำแนะนำ:

ใช้ป้องกันกำจัดแมลง ดังนี้

พืชศัตรูพืชอัตราการใช้ ต่อน้ำ 20 ลิตรวิธีใช้เว้นระยะเก็บเกี่ยวใช้สารครั้งสุดท้าย
คะน้าหนอนใยผัก15-20 มิลลิลิตร
  • พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาด
3 วัน
น้อยหน่าเพลี้ยแป้งสับปะรดสีเทา และเพลี้ยแป้งลาย10 มิลลิลิตร
  • พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาด
 

ทะเบียนวัตถุอันตราย 2559/2565