สารป้องกันกำจัดเชื้อรา

ลูน่า® เอ็กซ์พีเรียนซ์ (Luna® Experience)

ลูน่า® เอ็กซ์พีเรียนซ์ (Luna® Experience) ลูน่า® เอ็กซ์พีเรียนซ์ (Luna® Experience)
ชื่อการค้า: ลูน่า® เอ็กซ์พีเรียนซ์ (Luna® Experience)
ชื่อสามัญ: ฟลูโอไพแรม + ทีบูโคนาโซล (fluopyram + tebuconazole)
สูตร: 20% + 20% W/V SC
คุณสมบัติ:
  • สูตรครีม สีขาวนวล ใช้สะดวก ละลายน้ำง่าย ไม่อุดตันหัวฉีด
  • ออกฤทธิ์แบบดูดซึม และแทรกซึม เพื่อขัดขวางการหายใจ และยับยั้งการสร้างผนังเซลล์ของเชื้อราสาเหตุ
  • เป็นสารกลุ่มใหม่ ใช้ป้องกัน-กำจัดโรคเมล็ดด่างในนาข้าว
  • ทำให้ต้นข้าวแข็งแรง, ใบเขียวสวย , เต็มรวงดี
  • มีระยะปลอดฝนสั้น เพียง 2 - 3 ชั่วโมง
  • ด้วยการฉีดพ่นเพียง 2 ครั้งต่อฤดู ช่วยทำให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากกว่า 10%
ขนาดบรรจุ: 500 มิลลิลิตร
คำแนะนำ:

ใช้ป้องกันกำจัดโรคพืช ดังนี้

พืชประโยชน์อัตราการใช้ ต่อน้ำ 20 ลิตรวิธีใช้เว้นระยะเก็บเกี่ยวใช้สารครั้งสุดท้าย
ข้าวโรคเมล็ดด่าง (Dirty panicle) ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Helminthosporium oryzae, Curvularia lunata , Cercospora oryzae, Fusarium semitectum, Sarocladium oryzae  และ Trichoconis padwickii

20 มิลลิลิตร

  • พ่น 2 ครั้งต่อฤดู โดยเริ่มพ่นครั้งแรกเมื่อข้าวอยู่ในระยะข้าวตั้งท้องใกล้จะออกรวง และครั้งที่ 2 หลังออกรวงได้ 70-100 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่
30 วัน

ทะเบียนวัตถุอันตราย : 2561/2567