สารป้องกันกำจัดเชื้อรา

อินเวนโต® 66.8 ดับบลิวพี (Invento® 66.8 WP)

อินเวนโต® 66.8 ดับบลิวพี (Invento® 66.8 WP)
ชื่อการค้า: อินเวนโต® 66.8 ดับบลิวพี (Invento® 66.8 WP)
ชื่อสามัญ: ไอโพรวาลิคาร์บ + โพรพิเนบ (iprovalicarb + propineb)
สูตร: 5.5% + 61.3% WP
คุณสมบัติ:
  • เนื้อสารละเอียด นุ่ม ฟู ละลายน้ำได้ดี ไม่อุดตันหัวฉีด
  • ออกฤทธิ์สัมผัส และดูดซึมอย่างรวดเร็ว เพื่อยับยั้งกระบวนการงอก และการเจริญเติบโตของเส้นใยเชื้อรา
  • เป็นสารป้องกัน-กำจัดโรคใบไหม้ของมันฝรั่ง
  • ปลอดภัยต่อพืชปลูก ในทุกระยะการเจิญเติบโต แม้ในระยะดอกบาน
ขนาดบรรจุ: 1,000 กรัม
คำแนะนำ:

ใช้ป้องกันกำจัดโรคพืช ดังนี้

พืชประโยชน์อัตราการใช้ ต่อน้ำ 20 ลิตรวิธีใช้เว้นระยะเก็บเกี่ยวใช้สารครั้งสุดท้าย
คะน้าโรคราน้ำค้าง (downy mildew) ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Peronospora parasitica30 กรัม
  • พ่นเมื่อพบการระบาดของโรคพ่นซ้ำทุก 5 วัน
7 วัน
แตงกวาโรคราน้ำค้าง (downy mildew) ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Pseudoperonospora cubensis15 กรัม
  • พ่นเมื่อพบการระบาดของโรคพ่นซ้ำทุก 7 วัน
7 วัน
มันฝรั่งโรคใบไหม้ (late blight) ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Phytophthora infestans40 กรัม
  • พ่นเมื่อพบการระบาดของโรคพ่นซ้ำทุก 5 วัน
7 วัน

ทะเบียนวัตถุอันตราย : 2561/2567

 

พืชประโยชน์อัตราการใช้ ต่อน้ำ 20 ลิตรวิธีใช้
องุ่นโรคราน้ำค้าง15 กรัม
  • พ่นทุก 7 วัน เมื่อเริ่มพบการระบาดของโรค
มะเขือเทศโรคใบไหม้40-60 กรัม
  • พ่นทุก 5 วัน เมื่อเริ่มพบการระบาดของโรค

ทะเบียนวัตถุอันตราย : 2543