Plant Growth Regulator

อีเทรล® 48 พีจีอาร์ (Ethrel® 48 PGR)

อีเทรล®  48 พีจีอาร์ (Ethrel®  48 PGR) อีเทรล®  48 พีจีอาร์ (Ethrel®  48 PGR)
ชื่อการค้า: อีเทรล® 48 พีจีอาร์ (Ethrel® 48 PGR)
ชื่อสามัญ: อีทีฟอน (ethephon)
สูตร: 48 % W/V SL
คุณสมบัติ:
  • มีสภาพความเป็นกรดสูง สลายตัวในแก็สเอทธีลีน (Ethylene gas)
  • เป็นสารบังคับการออกผลของสับปะรด
  • สามารถบังคับการออกผลของสับปะรดได้สม่ำเสมอกว่า ในทุกฤดูกาล
ขนาดบรรจุ: 500 มิลลิลิตร 1 ลิตร 5 ลิตร และ 200 ลิตร
คำเตือน: มีฤทธิ์กัดกร่อนเหล็กและโลหะ หลังการใช้ ต้องทำความสะอาดเครื่องพ่นและอุปกรณ์ทุกครั้ง

ทะเบียนนำเข้า เลขที่ 85-2555 (ทะเบียนหมดอายุ 30 มกราคม 2567)
ทะเบียนผลิตแบ่งบรรจุ เลขที่ 345-2555
(ทะเบียนหมดอายุ 14 มีนาคม 2567

พืชประโยชน์อัตราการใช้วิธีใช้
สับปะรดใช้ควบคุมการออกดอก6 มิลลิลิตร ผสมกับปุ๋ยยูเรีย สูตร 46-0-0 อัตรา 300 กรัม
  • ทำการพ่น 2 ครั้ง บริเวณยอดสับปะรด โดยหยอดครั้งแรกเมื่อต้นสับปะรดมีอายุ 10 เดือน หรือต้นสับปะรดมีน้ำหนัก 2.5-3 กิโลกรัม และพ่นครั้งที่ 2 หลังจากพ่นครั้งแรก 7 วัน โดยพ่นในช่วงเย็นหรือช่วงค่ำ และอัตราการใช้น้ำ 600 ลิตรต่อไร่

 

ทะเบียนนำเข้า เลขที่ 85-2555 / ทะเบียนผลิตแบ่งบรรจุ เลขที่ 345-2555 / ทะเบียนผลิตผสมปรุงแต่ง เลขที่  1538-2555

พืชประโยชน์อัตราการใช้วิธีใช้
สับปะรดกระตุ้นการออกดอก6 มิลลิลิตร ผสมกับปุ๋ยยูเรีย สูตร 46-0-0 อัตรา 300 กรัม
  • ทำการพ่น 2 ครั้ง บริเวณยอดสับปะรด โดยพ่นครั้งแรกเมื่อต้นสับปะรดมีอายุ 9-12 เดือนหลังปลูก หรือต้นสับปะรดมีน้ำหนัก 2.5-3 กิโลกรัม และพ่นครั้งที่ 2 หลังจากพ่นครั้งแรก 7 วัน โดยพ่นในช่วงเย็นหรือช่วงค่ำ และอัตราการใช้น้ำ 600 ลิตรต่อไร่