สารป้องกันกำจัดวัชพืช

เคาน์ซิล ไพร์ม® (Council prime®)

เคาน์ซิล ไพร์ม®  (Council prime®)
ชื่อการค้า: เคาน์ซิล ไพร์ม® (Council prime®)
ชื่อสามัญ: ไตรอะฟาโมน (triafarmone)
สูตร: 20% W/V SC
คุณสมบัติ:
ขนาดบรรจุ: 100 และ 250 มิลลิลิตร
คำแนะนำ: ใช้หลังวัชพืชงอก (post-emergence) ในข้าวนาหว่านน้ำตม เพื่อกำจัดวัชพืช ดังต่อไปนี้

พืชประโยชน์อัตราการใช้ ต่อน้ำ 20 ลิตรวิธีใช้
ข้าววัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าข้าวนก ประเภทใบกว้าง เช่น ผักปอดนา และวัชพืชประเภทกก เช่น กกขนาก และหนวดปลาดุก40-50 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรืออัตรา 10-12 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน
  • หลังหว่านข้าว 15 วัน
  • ก่อนพ่นสารให้ระบายน้ำออก และทดน้ำเข้านาหลังพ่นสาร 2-3 วัน

ทะเบียนวัตถุอันตราย 779-2561 ทะเบียนหมดอายุ 29 เม.ษ. 67