สารป้องกันกำจัดแมลง

เบลท์® เอ็กซ์เพิร์ท (Belt® Expert)

เบลท์® เอ็กซ์เพิร์ท (Belt® Expert) เบลท์® เอ็กซ์เพิร์ท (Belt® Expert)
ชื่อการค้า: เบลท์® เอ็กซ์เพิร์ท (Belt® Expert)
ชื่อสามัญ: ฟลูเบนไดอะไมด์ + ไทอะโคลพริด (flubendiamide + thiacloprid)
สูตร: 24% + 24% SC
คุณสมบัติ:
  • กำจัดได้ทั้งหนอนม้วนใบ และหนอนกอ
  • ออกฤทธิ์เร็ว และคุมนาน
  • สามารถออกฤทธิ์ ทั้งสัมผัส และดูดซึม
  • ระยะปลอดฝนสั้น (2 ชม.)
  • ฉีดพ่นได้ทุกระยะของข้าว (พ่นระยะออกรวงได้)
ขนาดบรรจุ: 100 มิลลิลิตร
คำแนะนำ:

ใช้ป้องกันกำจัดแมลง ดังนี้

พืชศัตรูพืชอัตราการใช้ต่อน้ำ 20 ลิตรวิธีใช้
ข้าวหนอนกอข้าว10 มิลลิลิตร
  • พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาด
  • อัตราการใช้น้ำ 40 ลิตรต่อไร่ ในข้าวอายุไม่เกิน 40 วัน และ 60 ลิตรต่อไร่ ในข้าวอายุเกิน 40 วัน)
หนอนห่อใบข้าว4 มิลลิลิตร
  • พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาด
  • อัตราการใช้น้ำ 40 ลิตรต่อไร่ ในข้าวอายุไม่เกิน 40 วัน และ 60 ลิตรต่อไร่ ในข้าวอายุเกิน 40 วัน)

ทะเบียนวัตถุอันตราย 2556/2562