สารป้องกันกำจัดวัชพืช

บาลานซ์ เฟล็กซ์® (Balance® Flexx)

บาลานซ์ เฟล็กซ์® (Balance® Flexx)
ชื่อการค้า: บาลานซ์ เฟล็กซ์® (Balance® Flexx)
ชื่อสามัญ: ไซโปรซัลฟาไมด์ (cyprosulfamide) + ไอซอกซาฟลูโทล (isoxaflutole)
สูตร: 24% +24% W/V SC
คุณสมบัติ:
  • สารคุมวัชพืชสูตรใหม่ ใช้ง่ายกว่าเดิม
  • ใช้น้อย เพียง 15 ซีซี+อาทราซีน 90WG 225 กรัมต่อไร่ หรือ (30ซีซี+อาทราซีน 90WG ½ ถุงต่อน้ำ 200 ลิตร)
  • พ่นคุมวัชพืช ระยะข้าวโพด 0-4 วันหลังปลูก (ก่อนข้าวโพดงอก)
  • ปลอดภัยต่อข้าวโพด
  • คุมวัชพืช ได้ทั้งใบแคบ ใบกว้าง และข้าวฟ่างผี
ขนาดบรรจุ: 100 มิลลิลิตร
คำแนะนำ:

ใช้ก่อนวัชพืชงอก (pre-emergence) เพื่อกำจัดวัชพืชต่อไปนี้

พืชประโยชน์อัตราการใช้วิธีใช้
ข้าวโพดเพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้านกสีชมพู หญ้าปากควาย และหญ้าตีนติด และวัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ปอวัชพืช กระดุมใบ ถั่วลิสงนา สาบม่วง เซ่งใบมน ตำแยไฟ หญ้ายาง และหญ้ากำมะหยี่30-40 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ 8-10 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน
  • พ่นหลังปลูกข้าวโพด ขณะดินมีความชื้น

ทะเบียนวัตถุอันตราย 2560/2566