สารป้องกันกำจัดเชื้อรา

แอนทราโคล® (Antracol®)

แอนทราโคล® (Antracol®) แอนทราโคล® (Antracol®)
ชื่อการค้า: แอนทราโคล® (Antracol®)
ชื่อสามัญ: โพรพิเนบ (propineb)
สูตร: 70% WP
คุณสมบัติ:
 • เนื้อสารละเอียด นุ่ม ฟู ละลายน้ำได้ดี ไม่อุดตันหัวฉีด
 • การเคลือบติดที่ผิวใบพืชดี เป็นเกราะป้องกันการเข้าทำลายของเชื้อราพืช ทนทานต่อการชะล้างของฝน
 • เป็นสารป้องกันโรคใบจุดสีน้ำตาลในข้าว และโรคราพืชได้หลายชนิด
 • มีคุณภาพสูง ไม่ก่อให้เกิดการดื้อยา
 • มีธาตุสังกะสีเป็นส่วนประกอบถึง 15%
 • เมื่อฉีดพ่นสม่ำเสมอ จะสามารถป้องกันไม่ให้พืชขาดธาตุสังกะสี
 • ปลอดภัยต่อพืช ในทุกระยะการเจริญเติบโต แม้ในระยะดอกบาน
ขนาดบรรจุ: 500 กรัม, 1,000 กรัม และ 25 กิโลกรัม
คำแนะนำ:

ใช้ป้องกันกำจัดโรคพืช ดังนี้

พืชประโยชน์อัตราการใช้ ต่อน้ำ 20 ลิตรวิธีใช้เว้นระยะเก็บเกี่ยวใช้สารครั้งสุดท้าย
ข้าวโรคใบจุดสีน้ำตาล (brown spot)
ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Biporalis oryzae
50 กรัม
 • พ่น 2 ครั้งต่อฤดู ครั้งแรกเมื่อพบการระบาดของโรค และครั้งที่สองหลังจากพ่นครั้งแรก 7 วัน
30 วัน
มันฝรั่งโรคใบไหม้ (late blight) ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Phytophthora  infestans30 กรัม
 • พ่นเมื่อพบการระบาดของโรค พ่นซ้ำทุก 5 วัน
14 วัน
พริกโรคแอนแทรคโนส (anthracnose)
ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides และ Colletotrichum capsici
50 กรัม
 • พ่นเมื่อพบการระบาดของโรค พ่นซ้ำทุก 5 วัน
7 วัน
คะน้าโรคราน้ำค้าง (downy mildew) ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Peronospora  parasitica30 กรัม
 • พ่นเมื่อพบการระบาดของโรค พ่นซ้ำทุก 5 วัน
7 วัน
ส้มโรคเมลาโนส (melanose) ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Diaporthe citri30 กรัม
 • พ่นเมื่อพบการระบาดของโรค พ่นซ้ำทุก 7 วัน
3 วัน
มะม่วงโรคช่อดอกดำ (blossom blight) ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา  Colletotrichum gloeosporioides50 กรัม
 • พ่นเมื่อพบการระบาดของโรคที่ช่อดอก พ่นซ้ำทุก 7 วัน
--
แตงกวาโรคราน้ำค้าง (downy mildew) ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Pseudoperospora  cubensis30-40 กรัม
 • พ่นเมื่อพบการระบาดของโรค พ่นซ้ำทุก 5 วัน
--
หอมหัวใหญ่โรคใบจุดสีม่วง (purple blotch)
ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Alternaria  porri
30 กรัม
 • พ่นเมื่อพบการระบาดของโรค พ่นซ้ำทุก 5 วัน
--
หอมหัวใหญ่โรคแอนแทรคโนส (anthracnose) ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides 40 กรัม
 • พ่นเมื่อพบการระบาดของโรค พ่นซ้ำทุก 5 วัน
--

ทะเบียนวัตถุอันตราย : 2561 - 2567

 

พืชประโยชน์อัตราการใช้ ต่อน้ำ 20 ลิตรวิธีใช้
หน่อไม้ฝรั่งใช้ป้องกันโรคใบเทียมร่วง60 กรัม
 • พ่นเมื่อพบโรค 5-7 วันต่อครั้ง
กระเจี๊ยบเขียวใช้ป้องกันโรคใบจุด60 กรัม
 • พ่นเมื่อพบโรค 5-7 วันต่อครั้ง
ข้าวโพดใช้ป้องกันโรคใบไหม้30 กรัม
 • พ่นทุก 7-10 วัน
ถั่วเหลืองใช้ป้องกันโรคราน้ำค้าง30 กรัม
 • พ่นทุก 7 วัน ในระยะดอกและติดฝักประมาณ 2 ครั้ง 
แคนตาลูปใช้ป้องกันโรคใบแห้ง60 กรัม
 • พ่นทุก 6 วันเมื่อพบการระบาด
องุ่นใช้ป้องกันโรคราน้ำค้าง20-40 กรัม
 • พ่นทุก 4 วันเมื่อพบการระบาดของโรค
มะเขือเทศใช้ป้องกันโรคใบไหม้60-80 กรัม
 • พ่นทุก 5 วันเมื่อพบการระบาด

ทะเบียนวัตถุอันตราย : 2548