สารป้องกันกำจัดแมลง

อัลทอร์® (Altor®)

อัลทอร์®  (Altor®)
ชื่อการค้า: อัลทอร์® (Altor®)
ชื่อสามัญ: สไปโรเตตระแมท (spirotetramat)
สูตร: 24% W/V SC
คุณสมบัติ:
ขนาดบรรจุ: 250 และ 500 มิลลิลิตร
คำแนะนำ: ใช้ป้องกันกำจัดแมลง ดังนี้

พืชศัตรูพืชอัตราการใช้ ต่อน้ำ 20 ลิตรวิธีใช้เว้นระยะเก็บเกี่ยวใช้สารครั้งสุดท้าย
น้อยหน่าเพลี้ยแป้ง10 มิลลิลิตรพ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาด3 วัน

ทะเบียนวัตถุอันตราย 1710-2561 ทะเบียนหมดอายุ 14 ส.ค. 67