สารป้องกันกำจัดเชื้อรา

อาลีเอท® 80 ดับบลิวจี (Aliette® 80 WG)

อาลีเอท® 80 ดับบลิวจี (Aliette® 80 WG) อาลีเอท® 80 ดับบลิวจี (Aliette® 80 WG)
ชื่อการค้า: อาลีเอท® 80 ดับบลิวจี (Aliette® 80 WG)
ชื่อสามัญ: ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม (fosetyl-aluminium)
สูตร: 80% WG
คุณสมบัติ:
 • สูตรเม็ด ไม่ฟุ้งกระจาย ละลายน้ำง่าย ไม่อุดตันหัวฉีด
 • ออกฤทธิ์ดูดซึมใน 2 ทิศทาง (ท่อน้ำ ---> ขึ้นสู่ยอด และท่ออาหาร ---> ลงสู่ราก)
 • ป้องกัน-กำจัดเชื้อราไฟท็อปเทอรา สาเหตุโรคยอดเน่า ต้นเน่าในสับปะรด, โรครากเน่า โคนเน่าในไม้ผลและโรคเส้นดำในยางพารา
 • กระตุ้นให้พืชสร้างภูมิคุ้มกัน ต้านทานการเจริญเติบโตของเชื้อรา และยับยั้งการสร้างสปอร์ของเชื้อราสาเหตุ
ขนาดบรรจุ: 100 กรัมและ 1,000 กรัม
คำแนะนำ:

ใช้ป้องกันกำจัดโรคพืช ดังนี้ 

พืชประโยชน์อัตราการใช้ ต่อน้ำ 20 ลิตรวิธีใช้เว้นระยะเก็บเกี่ยวใช้สารครั้งสุดท้าย
สับปะรดโรคยอดเน่าหรือต้นเน่า (Heart rot) 
ในสับปะรด ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Phytophthora   parasitica 
50 กรัม
 • ชุบหน่อ จุก หรือตะเกียงในสารละลายก่อนปลูก

ยกเว้น

ข้าวโรคขอบใบแห้ง (bacterial leaf blight) ที่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas  oryzae30 กรัม
 • พ่นหลังหว่านข้าว 45 วัน จำนวน 1 ครั้งต่อฤดูปลูก
30 วัน

ที่มา : ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 2561/2567

 

พืชประโยชน์อัตราการใช้ ต่อน้ำ 20 ลิตรวิธีใช้
ส้ม มะนาวใช้ป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่า50 กรัม
1600-3000 กรัม
 • พ่นใบและลำต้นทุก 1-2 เดือน
ทุเรียนใช้ป้องกันกำจัดโรคต้นเน่า ผลเน่า1600-3000 กรัม
100 กรัม
 • ให้ถากหรือขูดแผลที่เน่าออกให้หมดแล้วขูดเปลือกไม้รอบๆ แผล ซึ่งเป็นไม้เนื้อดีออกกว้างประมาณ 3 นิ้ว แล้วทาสารละลายบริเวณที่ถาก
 • พ่นที่ผลทุเรียนให้ทั่วต้นก่อนเก็บเกี่ยว 28 วัน หรือชุบผลทันทีหลังเก็บเกี่ยว
องุ่นใช้ป้องกันกำจัดโรคราน้ำค้าง25 กรัม
 • พ่นให้ทั่วต้นพืชทุก 14 วัน
เงาะใช้ป้องกันกำจัดโรครากเน่า200 กรัม
 • รดดินบริเวณรัศมีทรงพุ่ม ในฤดูที่มีโรคระบาด
มะละกอใช้ป้องกันกำจัดโรคโคนเน่า50 กรัม
 • พ่นให้ทั่วต้นพืชทุก 14 วัน เพื่อป้องกันโรคขณะพืชอายุ 1-3 เดือน
พริกไทยใช้ป้องกัน-กำจัดโรคโคนเน่า50 กรัม
 • พ่นให้ทั่วค้างพริกไทย เดือนละครั้งในฤดูที่มีโรคระบาด
กล้ายางพาราใช้ป้องกัน-กำจัดโรคใบร่วง50 กรัม
 • พ่นกล้ายางทุกๆ 7-14 วัน ในช่วงฝนตกชุกควรเริ่มพ่นก่อนมีโรคใบร่วงระบาดในฤดูฝน
ยางพาราใช้ป้องกัน-กำจัดโรคเส้นดำ100 กรัม
 • ทาหน้ากรีดยางทุก 2-4 วัน หรือ ทุกครั้งที่กรีดยาง
กกจันทรบูรณ์ใช้ป้องกัน-กำจัดโรคลำต้นเน่า30 กรัม
 • พ่นเมื่อต้นกกสูง 1 เมตร หรืออายุ 1 เดือน จากนั้นพ่นห่างกัน 3 สัปดาห์ ต่อครั้ง

ทะเบียนวัตถุอันตราย : 2545