สารป้องกันกำจัดวัชพืช

วิป® 7.5 (Whip 7.5®)

วิป®  7.5 (Whip 7.5®) วิป®  7.5 (Whip 7.5®)
ชื่อการค้า: วิป® 7.5 (Whip 7.5®)
ชื่อสามัญ: ฟีโนซาพรอป-พี-เอทิล (fenoxaprop-P-ethyl)
สูตร: 6.9 % W/V EW
คุณสมบัติ:
  • ฆ่าวัชพืชใบแคบได้หลายชนิด เช่น หญ้าข้าวนก หญ้าดอกขาว และหญ้านกสีชมพู
  • ดูดซึมเร็ว
  • สามารถใช้กำจัดวัชพืชใบแคบในข้าว ถั่ว มันสำปะหลัง ละหุ่ง และมะเขือเทศ
ขนาดบรรจุ: 250 และ 500 ซีซี

คำแนะนำ ใช้หลังวัชพืชงอก (post emergence) ในข้าวนาหว่านน้ำตม

พืชประโยชน์อัตราการใช้วิธีใช้
ข้าวเพื่อฆ่าวัชพืชใบแคบ เช่น หญ้าข้าวนก หญ้าดอกขาว และหญ้านกสีชมพู100 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร บนพื้นที่ 1 ไร่ หรืออัตรา 25 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน
  • หลังจากหว่านข้าว 20 วัน และก่อนพ่นสาร ควรระบายน้ำออกจากนา และทดน้ำเข้านาหลังพ่นสารแล้ว 2-3 วัน

คำเตือน: ระวังความเป็นพิษของสารต่อพืชอื่นๆ ที่ปลูกร่วม ปลูกใกล้เคียงหรือปลูกตามหลัง