สารป้องกันกำจัดวัชพืช

Sencor® (เซ็งคอร์®)

Sencor®   (เซ็งคอร์®) Sencor®   (เซ็งคอร์®)
ชื่อการค้า: Sencor® (เซ็งคอร์®)
ชื่อสามัญ: เมทริบูซิน (metribuzin)
สูตร: 70 % WP
คุณสมบัติ:
  • สารคุมวัชพืช ทั้งใบแคบ และใบกว้าง
  • สามารถคุมวัชพืชได้นานวัน
  • อัตราการใช้น้อย ละลายดี ไม่อุดตันหัวฉีด
  • ปลอดภัยต่อพืชข้างเคียง เช่น  ฝ้าย และมันสำปะหลัง
ขนาดบรรจุ: 250 กรัม
คำแนะนำ:

ใช้ก่อนวัชพืชงอก (pre-emergence) เพื่อกำจัดวัชพืชต่อไปนี้

พืชประโยชน์อัตราการใช้วิธีใช้
ถั่วเหลืองวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้านกสีชมพู หญ้าตีนนก และหญ้าตีนนก และวัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ปอวัชพืช หญ้ายาง ผักเสี้ยนผี ถั่วลิสงนา และโสน80-100 กรัม ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรือ 20-25 กรัม ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งานพ่นหลังปลูกถั่วเหลือง ขณะดินมีความชื้น
มันฝรั่งวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้านกสีชมพู หญ้าปากควาย หย้าตีนกา และหญ้าตีนนก และวัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ผักเบี้ยหิน ผักโขม ขี้เกลือ และโทงเทง80-100 กรัม ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรือ 20-25 กรัม ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งานพ่นระหว่างแถวมันฝรั่ง หลังพูนโคนแล้ว ขณะดินมีความชื้น
อ้อยเพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ  เช่น
หญ้านกสีชมพู หญ้าตีนนก วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น เซ่งใบมน ลูกใต้ใบ ผักเบี้ยหิน  และผักโขม และวัชพืชประเภทกก ได้แก่ กกทราย
100 กรัม ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรือ 25 กรัม ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งานพ่นหลังปลูกอ้อย 4 วัน
มะเขือเทศเพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้านกสีชมพู หญ้าดอกขาวเล็ก และหญ้าตีนนก และวัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ผักเบี้ยหิน ผักโขม และผักเบี้ยใหญ่80-100 กรัม ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรือ 20-25 กรัม ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งานพ่นคลุมดินทันทีหลังย้ายกล้า ลงปลูกและก่อนวัชพืชงอก

ทะเบียนวัตถุอันตราย : 2561/2567

 

พืชประโยชน์อัตราการใช้วิธีใช้
หน่อไม้ฝรั่งใช้คุมวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าตีนนก  หญ้าปากควาย หญ้านกสีชมพู  หญ้าไม้กวาด  หญ้ารังนก  หญ้าดอกขาว หญ้าตีนติด  ประเภทใบกว้าง  เช่น ผักยาง  ผักเบี้ยหิน  สาบแร้งสาบกา และผักโขมหนาม    100 กรัม ผสมน้ำ 80 ลิตร  พ่นบน  พื้นที่ 1 ไร่ หรือใช้อัตรา 25 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน
  • พ่นคลุมดินก่อนวัชพืชงอกและก่อนย้ายกล้า 1 วัน 
  • ในขณะพ่นสารคุมวัชพืช ดินควรมีความชื้น

ทะเบียนวัตถุอันตราย : 2550/2556