สารป้องกันกำจัดแมลง

โปรวาโด® (Provado®)

โปรวาโด® (Provado®) โปรวาโด® (Provado®)
ชื่อการค้า: โปรวาโด® (Provado®)
ชื่อสามัญ: อิมิดาโคลพริด (imidacloprid)
สูตร: 70 % WG
คุณสมบัติ:
 • ออกฤทธิ์ดูดซึม สามารถควบคุมแมลงได้นานวัน
 • กำจัดแมลงได้ทั้งแบบถูกตัวตาย และกินตาย
 • ประสิทธิภาพสูงในการกำจัดแมลงปากดูดทุกชนิด โดยเฉพาะกับเพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน แมลงหวี่ขาว เพลี้ยจั๊กจั่นมะม่วง และหนอนชอนใบส้ม
 • ไม่เป็นอันตรายต่อพืชที่ปลูก มีพิษน้อยต่อสภาพแวดล้อม
ขนาดบรรจุ: 2, 10, 50, 500, 1,000 กรัม
คำแนะนำ:

ใช้ป้องกันกำจัดแมลง ดังนี้

คำเตือน: ห้าม ใช้ในระยะที่พืชมีดอกบาน

พืชศัตรูพืชอัตราการใช้ ต่อน้ำ 20 ลิตรวิธีใช้เว้นระยะเก็บเกี่ยวใช้สารครั้งสุดท้าย
ทุเรียนเพลี้ยไก่แจ้2 กรัม
 • พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาด
ยกเว้น
มะม่วงเพลี้ยจักจั่นมะม่วง5 กรัม
 • พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาด
14 วัน
มันฝรั่งเพลี้ยไฟ5 กรัม
 • พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาด
14 วัน
หอมหัวใหญ่เพลี้ยไฟ5 กรัม
 • พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาด
---
แตงโมเพลี้ยไฟ6 กรัม
 • พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาด
---
พริกเพลี้ยไฟ5 กรัม
 • พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาด
---
ส้มเขียวหวานเพลี้ยไฟ5 กรัม
 • พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาด
---
มะม่วงเพลี้ยไฟ5 กรัม
 • พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาด
---
อ้อยเพลี้ยจักจั่นพาหะโรคใบขาว4 กรัม
 • พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาด
---

ทะเบียนวัตถุอันตราย : 2561/2567

 

พืชประโยชน์อัตราการใช้
ต่อน้ำ 20 ลิตร
วิธีใช้
ส้มเขียวหวานเพลี้ยไฟพริก3 กรัม
 • พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาด
 • ต้องเว้นระยะเวลาก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิตส้มเขียวหวานอย่างน้อย 14 วัน หลังจากใช้ครั้งสุดท้าย
ทุเรียนเพลี้ยไก่แจ้2 กรัม 

ทะเบียนวัตถุอันตราย : 2555/2560

 

 

พืชประโยชน์อัตราการใช้
ต่อน้ำ 20 ลิตร
วิธีใช้
ข้าวเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล1.5 กรัม
 • พ่นเมื่อพบการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว

ทะเบียนวัตถุอันตราย : 2547