สารป้องกันกำจัดแมลง

โอเบรอน® (Oberon®)

โอเบรอน® (Oberon®) โอเบรอน® (Oberon®)
ชื่อการค้า: โอเบรอน® (Oberon®)
ชื่อสามัญ: สไปโรมีซิเฟน (spiromesifen)
สูตร: 24% W/V SC
คุณสมบัติ:
 • เป็นสารกลุ่มใหม่ล่าสุด กำจัดไรได้ดี
 • กำจัดไรได้ทุกวัย โดยเฉพาะตัวเมีย
 • คุมไรได้นานกว่า 30 วัน
 • ฉีดพ่นได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของพืช(ฉีดพ่นช่วงออกดอกได้)
 • ปลอดภัยต่อแมลงมีประโยชน์ เช่นผึ้ง และแมลงศัตรูตามธรรมชาติ
ขนาดบรรจุ: 500 มิลลิลิตร และ 5 ลิตร
คำแนะนำ:

ใช้ป้องกันกำจัดโรคพืช ดังนี้

พืชศัตรูพืชอัตราการใช้ ต่อน้ำ 20 ลิตรวิธีใช้เว้นระยะเก็บเกี่ยวใช้สารครั้งสุดท้าย

ส้มเขียวหวาน

ไรแดงแอฟริกัน4 มิลลิลิตร
 • พ่นเมื่อพบการระบาด
21 วัน

พริก

ไรขาวพริก10 มิลลิลิตร
 • พ่นเมื่อพบการระบาด
3 วัน
มะนาวไรแดงแอฟริกัน6 มิลลิลิตร
 • พ่นเมื่อพบการระบาด
14 วัน

ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 2555/2561

 

พืชประโยชน์อัตราการใช้
ต่อน้ำ 20 ลิตร
วิธีใช้

ทุเรียน

ไรแดงแอฟริกัน6 ซีซี
 • พ่นเมื่อพบการระบาด

ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 2551/2556