สารป้องกันกำจัดวัชพืช

เลาดิส® (Laudis®)

เลาดิส® (Laudis®)
ชื่อการค้า: เลาดิส® (Laudis®)
ชื่อสามัญ: เทมโบไทรโอน (tembotrione)
สูตร: 42% W/V SC
คุณสมบัติ:
  • สารกำจัดวัชพืชยุคใหม่ พ่นที่ 7-15 วันหลังปลูก
  • ปลอดภัยต่อข้าวโพด (พ่นทับได้)
  • หญ้าตายทั้งใบแคบ ใบกว้างและข้าวฟ้างผี
  • ให้บวกกับ อาทราซีน 1 กิโลกรัมฉีดพ่นได้ 6 ไร่
ขนาดบรรจุ: 1 กล่องประกอบด้วย (เลาดีส ขนาด 250ซีซี และฮาสเท่น 500 ซีซี)
คำแนะนำ:

ใช้หลังวัชพืชงอก (post-emergence) ที่ 7-15 วันหลังปลูก โดยใช้ ชุดเลาดีส 1 ชุด (เลาดีส 250 ซีซีและ ฮาสเท่น 500 ซีซี) บวกกลัง อาทราซีน 1 กิโลกรัม ฉีดพ่นได้ 6 ไร่ ขณะพ่นดินต้องมีความชื้น ถ้าดินแห้งประสิทธิภาพจะลดต่ำลง

คำเตือน: ระวัง ความเป็นพิษของสารต่อพืชอื่นๆ ที่ปลูกร่วม ปลูกใกล้เคียงหรือปลูกตามหลัง เป็นพิษต่อปลา และสัตว์น้ำอื่นๆ ต้องระวังการชะล้างลงสู่แหล่งน้ำ

พืชประโยชน์อัตราการใช้วิธีใช้
ข้าวโพดเพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าปากควาย และหญ้าตีนติด  และวัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ปอวัชพืช กระดุมใบ ถั่วลิสงนา สาบม่วง เซ่งใบมน ตำแยไฟ หญ้ายาง และหญ้าลิ้นงู40 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรืออัตรา 10 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน
  • หลังปลูกข้าวโพด 7-10 วัน

ทะเบียนวัตถุอันตราย 2560/2566