สารป้องกันกำจัดแมลง

เกาโช® 70ดับบลิวเอส (Gaucho®70WS)

เกาโช® 70ดับบลิวเอส (Gaucho®70WS) เกาโช® 70ดับบลิวเอส (Gaucho®70WS)
ชื่อการค้า: เกาโช® 70ดับบลิวเอส (Gaucho®70WS)
ชื่อสามัญ: อิมิดาโคลพริด (imidacloprid)
สูตร: 70% WS
คุณสมบัติ:
  • เป็นสารกำจัดแมลงสูตรคลุกเมล็ด
  • สามารถคุมแมลงในดิน ได้นาน 30-45 วัน
  • เมล็ดพันธุ์งอกดีสม่ำเสมอ ต้นแข็งแรงสมบูรณ์ เจริญเติบโตดี ให้ผลผลิตสูง
  • ช่วยให้ใบเขียว รากยาว ทนแล้งได้ดีกว่า
ขนาดบรรจุ: 100 กรัม
คำแนะนำ:

ใช้คลุกเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูก

พืชประโยชน์อัตราการใช้
ต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม
วิธีใช้
ข้าวโพดหวานเพลี้ยไฟ5 กรัม
  • คลุกเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูก

ทะเบียนวัตถุอันตราย 2560/2566

 

พืชประโยชน์อัตราการใช้
ต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม
วิธีใช้
ข้าวเพลี้ยไฟข้าว0.5 กรัมคลุกเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูก
คะน้าด้วงหมัดผัก5-10 กรัมคลุกเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูก

ทะเบียนวัตถุอันตราย 2554/2560

 

พืชประโยชน์อัตราการใช้
ต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม
วิธีใช้
ฝ้ายเพลี้ยจักจั่นฝ้าย ,เพลี้ยอ่อนฝ้าย ,เพลี้ยไฟ ,แมลงหวี่ขาวยาสูบ5 กรัม
  • คลุกเมล็ดก่อนปลูก
ข้าวฟ่างหนอนแมลงวันเจาะยอดข้าวฟ่าง3-5 กรัม
  • คลุกเมล็ดก่อนปลูก

ถั่วเหลือง

ถั่วเขียว
เพลี้ยอ่อน,หนอนแมลงวันเจาะต้นถั่ว2 กรัม
  • คลุกเมล็ดก่อนปลูก

ถั่วฝักยาว

ถั่วลันเตา
หนอนแมลงวันเจาะต้นถั่ว3-5 กรัม
  • คลุกเมล็ดก่อนปลูก

ทะเบียนวัตถุอันตราย 2538