สารป้องกันกำจัดแมลง

โฟลิเทค® 025 อีซี (Folitec® 025 EC)

โฟลิเทค® 025 อีซี (Folitec® 025 EC) โฟลิเทค® 025 อีซี (Folitec® 025 EC)
ชื่อการค้า: โฟลิเทค® 025 อีซี (Folitec® 025 EC)
ชื่อสามัญ: เบตาไซฟลูทริน (betacyfluthrin)
สูตร: 2.5 % W/V EC
คุณสมบัติ:
 • สารกำจัดแมลง ออกฤทธิ์เร็ว โดยการสัมผัสตาย กินตาย
 • กำจัดแมลงได้หลากหลาย เช่น หนอน , เพลี้ย ,ด้วง, แมลงปากดูดต่างๆ
 • ใช้ได้กับพืชหลายชนิด ปลอดภัยกับพืชที่ปลูก
 • มีอันตรายน้อย ต่อสัตว์เลือดอุ่น และสิ่งแวดล้อม
ขนาดบรรจุ: 100, 500, 1,000 มิลลิลิตร และ 200 ลิตร
คำแนะนำ:

ใช้ป้องกันกำจัดแมลง ดังนี้

พืชศัตรูพืชอัตราการใช้ ต่อน้ำ 20 ลิตรวิธีใช้เว้นระยะเก็บเกี่ยวใช้สารครั้งสุดท้าย
มะเขือเทศหนอนเจาะสมอฝ้าย25 มิลลิลิตรพ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาด3 วัน
พริกหนอนเจาะสมอฝ้าย25 มิลลิลิตร
 • พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาด
 • ต้องเว้นระยะเวลาก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิตพริก อย่างน้อย 3 วัน หลังจากใช้ครั้งสุดท้าย

ทะเบียนวัตถุอันตราย 2555/2561

 

พืชประโยชน์อัตราการใช้ต่อน้ำ 20 ลิตรวิธีใช้
ฝ้าย

หนอนเจาะสมอฝ้าย,

หนอนเจาะสมอสีชมพู,

หนอนกระทู้ผัก,

หนอนกระทู้หอม,

หนอนสะไปนี่
30 ซีซี
 •  พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาด
ถั่วฝักยาวหนอนเจาะฝัก30 ซีซี
 • พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาด
ถั่วเหลืองหนอนเจาะสมอฝ้าย40 ซีซี
 • พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาด
ข้าวโพด

เพลี้ยอ่อน,

หนอนกระทู้หอม
40 ซีซี
 • พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาด

หอมแดง

หอมแบ่งหอมหัวใหญ่

กระเทียม

หนอนชอนใบหอม

20-30 ซีซี
 • พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาด

ทะเบียนวัตถุอันตราย 2540