สารป้องกันกำจัดแมลง

เดซิส® 3 (Decis®3)

เดซิส® 3 (Decis®3) เดซิส® 3 (Decis®3)
ชื่อการค้า: เดซิส® 3 (Decis®3)
ชื่อสามัญ: เดลทาเมทริน (deltamethrin)
สูตร: 3% EC
คุณสมบัติ:
 • สารไพรีทรอยด์ ที่มีความบริสุทธิ์ของสารออกฤทธิ์สูง
 • ออกฤทธิ์เฉียบพลันทั้งถูกตัวตาย และกินตาย กำจัดเพลี้ยและหนอนได้หลายชนิด
 • สลายตัวได้ง่ายจึงไม่มีพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อม
ขนาดบรรจุ: 100 และ 500 มิลลิลิตร
คำแนะนำ:

ใช้ป้องกันกำจัดแมลง ดังนี้

พืชศัตรูพืชอัตราการใช้ ต่อน้ำ 20 ลิตรวิธีใช้เว้นระยะเก็บเกี่ยวใช้สารครั้งสุดท้าย
แตงกวาใช้ป้องกันกำจัดด้วงเต่าแตงแดง15 มิลลิลิตรพ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาด3 วัน
มันฝรั่งใช้ป้องกันกำจัดหนอนกระทู้หอม20 มิลลิลิตรพ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาด3 วัน
มันฝรั่งใช้ป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ผัก20 มิลลิลิตรพ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาด3 วัน

ทะเบียนวัตถุอันตราย 2561/2567

 

พืชประโยชน์อัตราการใช้
ต่อน้ำ 20 ลิตร
วิธีใช้
ถั่วฝักยาวใช้ป้องกันกำจัดหนอนเจาะฝักถั่ว15 มิลลิลิตร
 • พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาดของหนอนเจาะฝักถั่ว
 • ต้องเว้นระยะเวลาก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างน้อย 3 วัน หลังจากใช้ครั้งสุดท้าย

ทะเบียนวัตถุอันตราย 2555/2561

 

ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ 58/2551

พืชประโยชน์อัตราการใช้วิธีใช้
ถั่วฝักยาวใช้ในการกำจัดหนอนเจาะฝักถั่ว15 ซีซี
 • พ่นเมื่อพบการระบาดของหนอนเจาะฝักถั่วในถั่วฝักยาว
 • ต้องเว้นระยะเวลาก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างน้อย 3 วัน  หลังจากใช้ครั้งสุดท้าย
พืชตระกูลกะหล่ำหนอนใยผัก10-20 ซีซี
 • พ่นทุก 5-7 วัน ตามความจำเป็น
มะเขือเทศหนอนเจาะสมอฝ้าย20 ซีซี
 • พ่นเมื่อพบไข่ที่ดอก และพ่นติดต่อกันทุก 5-7 วัน
ฝ้าย

หนอนเจาะสมอฝ้าย

หนอนม้วนใบฝ้าย

หนอนคืบกินใบฝ้าย

หนอนกระทู้ผัก
20 ซีซี
 • พ่นเมื่อตรวจนับพบหนอนเจาะสมอฝ้ายเกิน 20 ตัว ต่อ ฝ้าย 100 ต้น
หอม, กระเทียมหนอนชอนใบ20- 30 ซีซี
 • พ่นเมื่อพบการระบาดทำลายที่ใบ   ใช้ช่วงพ่น 7-10 วัน/ครั้ง
มะลิหนอนเจาะดอกมะลิ10 ซีซี
 • พ่นทุก 10 วัน ในช่วงที่ระบาดรุนแรง
ปาล์มน้ำมัน

หนอนหน้าแมว

หนอนร่าน
5 ซีซี
 • พ่นเมื่อพบการระบาด
มะม่วงหิมพานต์หนอนบุ้งกินใบ5 ซีซี
 • พ่นเมื่อใบถูกทำลายเกิน 30%
อ้อยหนอนกออ้อย10 ซีซี
 • ใช้ในกรณีที่เกิดภาวะแห้งแล้งความชื้นในดินไม่พอ หรือใช้พ่นหน่ออ้อยที่แตกขึ้นใหม่หลังเก็บเกี่ยว
ข้าวโพดหนอนเจาะลำต้นข้าวโพด8 ซีซี
 • พ่นเมื่อสำรวจพบกลุ่มไข่ 15 กลุ่ม ต่อข้าวโพด 100 ต้น หรือเมื่อพบยอดข้าวโพดถูกทำลาย 30%
มะม่วงเพลี้ยจักจั่นมะม่วง10 ซีซี
 • พ่นในระยะก่อนมะม่วงออกดอกและเมื่อมะม่วงเริ่มแทงช่อดอกส่วนในระยะดอกตูมและก่อนดอกบาน ถ้าพบเพลี้ยจักจั่น 5 ตัว/ช่อ ควรพ่นอีก 1-2 ครั้ง การพ่นสารล่าช้าอาจทำให้ดอกร่วงหมด
หน่อไม้ฝรั่งหนอนเจาะสมอฝ้าย20 ซีซี
 • พ่นเมื่อพบการระบาด