สารป้องกันกำจัดแมลง

เคอร์บิกซ์® (Curbix®)

เคอร์บิกซ์® (Curbix®) เคอร์บิกซ์® (Curbix®)
ชื่อการค้า: เคอร์บิกซ์® (Curbix®)
ชื่อสามัญ: อีทิโพรล (ethiprole)
สูตร: 10 % W/V SC
คุณสมบัติ:
  • สารกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ที่ออกฤทธิ์แตกต่างจากสารฯ อื่นๆ
  • ออกฤทธิ์คุมนาน 3 สัปดาห์ กำจัดได้ทั้งตัวอ่อน และตัวแก่
ขนาดบรรจุ: 1,000 ซีซี
คำแนะนำ:

ใช้ป้องกันกำจัดแมลง ดังนี้

พืชศัตรูพืชอัตราการใช้ ต่อน้ำ 20 ลิตรวิธีใช้เว้นระยะเก็บเกี่ยวใช้สารครั้งสุดท้าย
ข้าวเพลี้ยไฟข้าว30 มิลลิลิตร
(อัตราการใช้น้ำ 40 ลิตรต่อไร่)
  • พ่นให้ทั่วเมื่อพบเพลี้ยไฟตัวเต็มวัยจำนวน 1-3 ตัวต่อต้นในข้าวระยะต้นกล้า
14 วัน
แมลงหล่า40 มิลลิลิตร
(อัตราการใช้น้ำ 40 ลิตรต่อไร่ ในข้าวอายุไม่เกิน 40 วัน หรือ 60 ลิตรต่อไร่ในข้าวอายุเกิน 40 วัน)
  • พ่นให้ทั่วเมื่อพบแมลงหล่า 5 ตัวต่อข้าว 10 ต้น (นาหว่าน) หรือต่อกอ (นาดำ) ในระยะข้าวแตกกอถึงออกรวง
14 วัน
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล50 มิลลิลิตร
(อัตราการใช้น้ำ 40 ลิตรต่อไร่ ในข้าวอายุไม่เกิน 40 วัน หรือ 60 ลิตรต่อไร่ในข้าวอายุเกิน 40 วัน)
  • พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าวตั้งแต่ 10 ตัวต่อก่อ
14 วัน

ทะเบียนวัตถุอันตราย 2560/2566