สารป้องกันกำจัดวัชพืช

บาลานซ์® (Balance®)

บาลานซ์® (Balance®) บาลานซ์® (Balance®)
ชื่อการค้า: บาลานซ์® (Balance®)
ชื่อสามัญ: ไอซอกซาฟลูโทล (isoxaflutole)
สูตร: 75 % WG
คุณสมบัติ:

เป็นสารคุมวัชพืช สำหรับ ข้าวโพด และอ้อย

  • คุมวัชพืชทั้ง ใบแคบ ใบกว้าง กก
  • คุมวัชพืชได้นานถึง 3 เดือน โดยเฉพาะวัชพืชที่ทนทานต่อสารอะทราซีน เช่นหญ้าตีนติด
  • สามารถฆ่าวัชพืช ที่งอก 1-2 ใบได้
  • อัตราการใช้น้อย สะดวกสบายไม่ติดหัวฉีด
ขนาดบรรจุ: 50 กรัม
คำแนะนำ:

ใช้ก่อนวัชพืชงอก (pre-emergence) เพื่อกำจัดวัชพืชต่อไปนี้

คำเตือน: ระวัง ความเป็นพิษของสารต่อพืชอื่นๆ ที่ปลูกร่วม ปลูกใกล้เคียงหรือปลูกตามหลัง

พืชประโยชน์อัตราการใช้วิธีใช้
ข้าวโพดเพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้านกสีชมพู หญ้าตีนนก หญ้าตีนติด และวัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ปอวัชพืช สะอึกเกล็ดหอย10 กรัม ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรือ 2.5 กรัม ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน
  • พ่นคลุมดิน ก่อนข้าวโพดและวัชพืชงอก 
อ้อยปลูกใหม่เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าปากควาย หญ้าดอกขาวไร่ หญ้าโขย่ง หญ้าตีนนก หญ้ารังนก หญ้าตีนกา และหญ้าตีนติด และวัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ปอวัชพืช ตำแยแมว ลูกใต้ใบ ผักเบี้ยหิน ผักโขม น้ำนมราชสีห์ และโคกกระสุน20 กรัม ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรือ 5 กรัม ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน
  • พ่นคลุมดินก่อนอ้อยและวัชพืชงอก
อ้อยตอเพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าดอกขาวไร่ หญ้านกสีชมพู หญ้าหางนกยูงใหญ่ และวัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ปอวัชพืช ตำแยแมว ลูกใต้ใบ หญ้ากาบหอย น้ำนมราชสีห์ เทียนนา และ เซ่งใบมน20 กรัม ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรือ 5 กรัม ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน
  • พ่นคลุมดินก่อนอ้อยและวัชพืชงอก

ทะเบียนวัตถุอันตราย 2554/2561