สารป้องกันกำจัดวัชพืช

เอไลออน® (Alion®)

เอไลออน® (Alion®) เอไลออน® (Alion®)
ชื่อการค้า: เอไลออน® (Alion®)
ชื่อสามัญ: อินดาซิแฟลม (indaziflam)
สูตร: 50% SC
คุณสมบัติ:
  • สารคุมวัชพืชกลุ่มใหม่  คุมวัชพืชได้นาน3-6 เดือน
  • คุมวัชพืชทั้งใบแคบ ใบกว้าง และกก
  • ปลอดภัยต่อปาล์ม และยาง 
  • ประหยัดแรงงาน
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสวน
ขนาดบรรจุ: 250 มิลลิลิตร
คำแนะนำ:

ใช้ก่อนวัชพืชงอก (pre-emergence) เพื่อกำจัดวัชพืชต่อไปนี้

คำเตือน: ระวัง ความเป็นพิษของสารต่อพืชอื่นๆ ที่ปลูกร่วม ปลูกใกล้เคียงหรือปลูกตามหลัง เป็นพิษต่อปลา และสัตว์น้ำอื่นๆ ต้องระวังการชะล้างลงสู่แหล่งน้ำ

พืชประโยชน์อัตราการใช้วิธีใช้
อ้อยปลูกใหม่เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าดอกขาวไร่ หญ้าปากควาย หญ้าตีนติด และหญ้าตีนนก และวัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น สาบม่วง ผักเบี้ยหิน ปอวัชพืช และผักโขม เสี้ยนขน สาบเสือ และบาหยา16 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรืออัตรา 4 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน
  • หลังปลูกอ้อย ขณะดินมีความชื้น
ปาล์มน้ำมันเพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ ได้แก่
หญ้ามาเลเซีย หญ้าตีนนก หญ้าเห็บ หญ้านกสีชมพู หญ้าตีนกา วัชพืชประเภทใบกว้าง ได้แก่ สาบม่วง สาบแร้งสาบกา  บาหยา กระดุมใบใหญ่ ผักเสี้ยนขน ผักปลาบไร่ และ ไมยราบ วัชพืชประเภทกก ได้แก่ กกตุ้มหู
24 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรืออัตรา 6 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน
  • รอบวงโคนต้นปาล์มน้ำมัน ขณะดินมีความชื้น
ยางพาราเพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น
หญ้าตีนนก หญ้ามาเลเซีย หญ้าเห็บ และวัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น สาบม่วง สาบแร้งสาบกา ผักเซี้ยนขน และบาหยา
24 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรืออัตรา 6 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน
  • ระหว่างแถวยางพารา ขณะดินมีความชื้น

ทะเบียนวัตถุอันตราย 2556/2562