สารป้องกันกำจัดแมลง

อะแลนโต® (Alanto®)

อะแลนโต®  (Alanto®) อะแลนโต®  (Alanto®)
ชื่อการค้า: อะแลนโต® (Alanto®)
ชื่อสามัญ: ไทอะโคลพริด (thiacloprid)
สูตร: 24% W/V SC
คุณสมบัติ:
  • สารดูดซึมใช้น้อย แต่ออกฤทธิ์ได้ยาวนานกับเพลี้ยไฟข้าว
  • ผสมคุม-ฆ่าวัชพืชได้ทุกชนิด
  • คุมเพลี้ยไฟได้ยาวนาน 21 วัน
  • อัตราการใช้น้อยเพียง 6 ซีซี ต่อไร่
ขนาดบรรจุ: 100 มิลลิลิตร
คำแนะนำ:

ใช้ป้องกันกำจัดแมลง ดังนี้

พืชประโยชน์อัตราการใช้ ต่อน้ำ 20 ลิตรวิธีใช้เว้นระยะเก็บเกี่ยวใช้สารครั้งสุดท้าย
ข้าวเพลี้ยไฟข้าว3 มิลลิลิตร
  • พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาดของเพลี้ยไฟข้าวจำนวน 1-3 ตัวต่อต้น ในข้าวระยะต้นกล้า
ยกเว้น

ทะเบียนวัตถุอันตราย 2561/2567