ตารางการใช้สาร

ข้าว (นาหว่านน้ำตม)

ระยะการเจริญเติบโต ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ ข้าว (นาหว่านน้ำตม) อัตราการใช้ต่อไร่
เพลี้ยไฟข้าว
6 ซีซี/ไร่
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล/แมลงหล่า
80-100
หนอนม้วนใบ/หนอนกอ
20 ซีซี
โรคใบจุด (เสริมธาตุสังกะสี)
100 กรัม
โรคเมล็ดด่าง
24-30 กรัม
กำจัดวัชพืชทุกชนิด
80-120 ซีซี
กำจัดวัชพืชใบแคบ
80-120 ซีซี/ 20 ลิตร
กำจัดวัชพืชใบกว้าง กก
10-20 กรัม
เร่งการเจริญเติบโต
100 ซีซี