ตารางการใช้สาร

ข้าว (นาหว่านข้าวแห้ง)

ระยะการเจริญเติบโต ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ ข้าว (นาหว่านข้าวแห้ง) อัตราการใช้ต่อไร่
แมลงในดิน/เพลี้ยไฟ
10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร คลุกข้าว 20 กิโลสำหรับหว่าน 1 ไร่
คุมวัชพืชทั่วไป
320 ซีซี
กำจัดวัชพืชใบแคบ
30 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร
โรคไหม้
12-15 กรัม / น้ำ 20 ลิตร
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
2 กรัม / น้ำ 20 ลิตร