ตารางการใช้สาร

พืชกลุ่มหอมกระเทียม

ระยะการเจริญเติบโต ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ พืชกลุ่มหอมกระเทียม อัตราการใช้ต่อน้ำ 20 ลิตร
เพลี้ยอ่อน/เพลี้ยไฟ
5 กรัม
หนอนกระทู้หอม/กระทู้ผัก/หนอนชอนใบ
20-30 ซีซี
โรคแอนแทรคโนส/โรคใบจุดสีม่วง
30-40 กรัม
โรคแอนแทรคโนส/โรคใบจุดสีม่วง/โรคปลายใบแห้ง
10-15 กรัม
โรคแอนแทรคโนสหรือหอมเลื้อย
10 ซีซี
เร่งการเจริญเติบโต
50 ซีซี