ตารางการใช้สาร

มะเขือเทศ

ระยะการเจริญเติบโต ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ มะเขือเทศ อัตราการใช้ต่อน้ำ 20 ลิตร
เพลี้ยอ่อน/เพลี้ยไฟ/เพลี้ยจั๊กจั่น
5 กรัม
หนอนกระทู้ผัก/หนอนเจาะสมอฝ้าย
25 กรัม
โรคใบจุดวง
10-15 กรัม
คุมวัชพืชทั่วไป
120 กรัม ต่อไร่
เร่งการเจริญเติบโต
50 ซีซี