ตารางการใช้สาร

ส้ม

ระยะการเจริญเติบโต ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ ส้ม อัตราการใช้ต่อน้ำ 20 ลิตร
เพลี้ยไฟ
4-6 ซีซี
ไรแดง/ไรสนิมส้ม
4-6 ซีซี
โรคแอนแทรคโนส/เมลาโนส
30 กรัม
เร่งการเจริญเติบโต
30 ซีซี