ตารางการใช้สาร

ข้าวโพด

ระยะการเจริญเติบโต ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ ข้าวโพด อัตราการใช้ต่อน้ำ 20 ลิตร
แมลงในดิน
5 กรัม ต่อเมล็ด 1 กก
เพลี้ยอ่อน หนอนกระทู้หอม
40 ซีซี
โรคราสนิม/โรคใบไหม้แผลใหญ่
10-15 กรัม
วัชพืช (คุม 0-4 วันหลังปลูก)
30-40 ซีซี ต่อไร่
วัชพืช (ฆ่า 7-15 วันหลังปลูก)
40 ซีซี ต่อไร่
หมายเหตุ ในการใช้ บาลานซ์ เฟล็กซ์ ต้องผสม อาทราซีน อัตรา 200 กรัมต่อไร่
เลาดิส ต้องผสม ฮาสเท็น อัตรา 80 ซีซี ต่อไร่ และ อาทราซีน อัตรา 150 กรัมต่อไร่