ตารางการใช้สาร

กะหล่ำปลี

ระยะการเจริญเติบโต ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ กะหล่ำปลี อัตราการใช้ต่อน้ำ 20 ลิตร
หนอนกินใบ
25 ซีซี
โรคกล้าเน่า
40 ซีซี ราดในแปลงกล้า 20 ตารางเมตร
โรคใบจุด
10 ซีซี
โรคใบจุด/โรคราน้ำค้าง
30 กรัม
เร่งการเจริญเติบโต
50 ซีซี
หนอนใยผัก
10-15 ซีซี