ธุรกิจครอปซายน์

วิทยาการเพื่อสิ่งแวดล้อม

อายุขัยเฉลี่ยของคนเราไม่เคยเพิ่มสูงขึ้น แต่กลับพบว่าอายุโดยเฉลี่ยในแต่ละประเทศนั้นเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการพัฒนาด้านโภชนาการและการแพทย์ที่ดีขึ้น โดย“สุขอนามัย” เป็นปัจจัยที่สำคัญและช่วยส่งเสริมให้ชีวิตเรานั้นยาวนานขึ้น

เป็นที่รู้กันดีว่า “ชีวิตเป็นสิ่งสำคัญ” ดังนั้นกลุ่มวิทยาการเพื่อสิ่งแวดล้อมจึงมีความใส่ใจที่จะช่วยพิทักษ์บ้านของท่านให้เต็มไปด้วยความสะอาด ปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดี โดยการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราในการยับยั้งแมลงและสัตว์รบกวนจากภายนอกที่อาจเป็นพาหะนำโรคมาสู่บ้านของท่าน ด้วยมาตรการนี้ทำให้เราสามารถปกป้องชีวิตของคนทั่วโลกที่จะเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากโรคติดต่อนำโดยแมลง เช่น โรคมาลาเรีย โรคพยาธิใบไม้ในเลือด ได้ถึงปีละหลายร้อยล้านคน

 

แมลงและสัตว์รบกวน: กำจัดให้สิ้น

แมลงและสัตว์รบกวนเหล่านี้อาจจะไม่อันตรายถึงชีวิต – แต่มีใครบ้างที่ต้องการให้หนูและแมลงสาบวิ่งพล่านในบ้านหรือบริษัท ห้าง ร้าน แมลงและสัตว์รบกวนเหล่านี้ไม่เพียงสร้างความรำคาญ แต่ยังบ่งบอกถึงความสกปรกของที่อยู่อาศัยอีกด้วย เราจึงขออาสาช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ ถูกสุขลัขลักษณะ และปลอดจากแมลงและสัตว์รบกวน ให้แก่บริษัทและที่อยู่อาศัยของท่าน ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงและสัตว์รบกวน ซึ่งปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูง คิดค้นมาจากการผสมผสานวิทยาการทางด้านเคมีและชีววิทยาเข้าด้วยกันจนได้ผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

การดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว

เรามีผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับใช้ดูแลสนามหญ้าและสวน ไม้ประดับต่างๆ อาทิ สนามกอล์ฟ, สนามกีฬา และสวนสาธารณะ และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในเรือนเพาะชำต้นไม้และอุตสาหกรรมป่าไม้ ด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ทำให้พวกเราต้องทำงานอย่างหนักเพื่อกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกัน แต่พวกเราก็รู้สึกภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยรักษาสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขอนามัยและสวยงามให้ปลอดภัยและยั่งยืน