ธุรกิจครอปซายน์

ครอปซายน์

ครอปซายน์ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์อารักขาพืช

ครอปซายน์ เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำระดับโลกด้านนวัตกรรมเพื่อการอารักขาพืช เมล็ดพันธุ์ และการควบคุมแมลงที่ไม่เกี่ยวกับการเกษตร นอกจากนี้ ครอปซายน์ยังเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณค่าสูง ผลิตภัณฑ์อารักขาพืชที่ใช้วิธีทางเคมีและชีวภาพ และให้บริการสนับสนุนอย่างกว้างขวางเพื่อการเกษตรสมัยใหม่ที่ยั่งยืน

กลุ่มธุรกิจอารักขาพืช เป็นกลุ่มธุรกิจที่นำเสนอผลิตภัณฑ์แก่เกษตรกรที่ครอบคลุมการใช้ อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในนาข้าว สวนผักและสวนผลไม้ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ได้แก่ ทิลเลอร์® ไรซ์สตาร์® และวิป® ซึ่งใช้กำจัดวัชพืชจำพวกหญ้าและวัชพืชอื่นๆ ในนาข้าว ขณะที่รอนสตาร์® เป็นผลิตภัณฑ์กำจัดวัชพืชชั้นนำในการควบคุมวัชพืชในการปลูกข้าวโดยวิธีหว่านข้าวแห้ง 

นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดสำหรับกำจัดโรคราในนาข้าว ได้แก่ ลูน่า® เอ็กซ์พีเรียนซ์ และผลิตภัณฑ์สำหรับกำจัดโรคราในผักและไม้ผล ซึ่งได้แก่ ลูน่า® เซนท์เซชั่น และ แอนทราโคล®  และผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง เพลี้ยไฟ เช่น โปรวาโด® และโฟลิเทค®

ครอปซายน์ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และช่วยให้คำแนะนำเรื่อง วิธีการใช้ที่ถูกต้อง เบลท์® เอ็กซ์เพิร์ท เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของไบเออร์ ครอปซายน์ ในการกำจัดหนอนห่อใบข้าวและหนอนกอ นอกจากนี้ยังมี เอไลออน®  นวัตกรรมใหม่ในการคุมหญ้าวัชพืชในสวนปาล์มน้ำมัน และยางพารา ได้ยาวนาน 3-6 เดือน และจากการเปิดตัวของ โครงการ ไบเออร์ ข้าวมากมาย โดยใช้ แอนทราโคล® 2 ครั้ง และ ลูน่า® เอ็กซ์พีเรียนซ์ 2 ครั้ง รวมถึงการใช้ อะแลนโต® กำจัดเพลี้ยไฟข้าว และ เบลท์® เอ็กซ์เพิร์ท กำจัดหนอนห่อใบข้าวและหนอนกอ ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากเกษตรกรชาวนา ส่วน บาสต้า® เอ็กซ์ เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อใช้กำจัดหญ้าทั้งใบแคบและใบกว้าง หญ้าหัวคันนา ที่เป็นอันตรายน้อยต่อพืชประธาน และ ใช้ลูบข้าววัชพืช ( ข้าวดีด) ที่กำลังเป็นปัญหาสำคัญสำหรับนาข้าวในประเทศไทย