Fungicides

ลูน่า® เซ้นท์เซชั่น (Luna® Sensation)

ลูน่า® เซ้นท์เซชั่น (Luna® Sensation) ลูน่า® เซ้นท์เซชั่น (Luna® Sensation)
ชื่อการค้า: ลูน่า® เซ้นท์เซชั่น (Luna® Sensation)
ชื่อสามัญ: ฟลูโอไพแรม + ไตรฟลอกซีสโตรบิน (fluopyram + trifloxystrobin)
สูตร: 25% + 25% W/V SC
คุณสมบัติ:
  • สูตรครีม สีขาวนวล ใช้สะดวก ละลายน้ำง่าย ไม่อุดตันหัวฉีด
  • ออกฤทธิ์ดูดซึม และเมโซสเต็มมิค (ขจรขจาย แทรกซึม และดูดซึมเข้าสู่เนื้อเยื่อ
  • พืชได้อย่างรวดเร็ว) เพื่อขัดขวาง และยับยั้งการหายใจของเชื้อราสาเหตุ
  • เป็นสารกลุ่มใหม่ใช้ป้องกันกำจัดโรคใบจุดสีม่วงในหอมหัวใหญ่
  • ช่วยทำให้ผลผลิตเพิ่ม คุณภาพดี
  • มีระยะปลอดฝนสั้นพียง 2 – 3 ชั่วโมง
  • ยืดชีวิต คุ้มครองผลผลิต หลังเก็บเกี่ยวได้ยาวนาน
ขนาดบรรจุ: 100, 500 ซีซี

พืชประโยชน์อัตราการใช้ ต่อน้ำ 20 ลิตรวิธีใช้
หอมหัวใหญ่ใช้ป้องกัน-กำจัดโรคใบจุดสีม่วง10 ซีซี
  • เริ่มพ่นครั้งแรกเมื่อ พบการระบาดของโรคและพ่นซ้ำ ทุก 5 วัน
  • ห้ามเก็บเกี่ยวหอมหัวใหญ่อย่างน้อย 14 วัน หลังจากพ่นครั้งสุดท้าย