Fungicides

ลูน่า® เอ็กซ์พีเรียนซ์ (Luna® Experience)

ลูน่า® เอ็กซ์พีเรียนซ์ (Luna® Experience) ลูน่า® เอ็กซ์พีเรียนซ์ (Luna® Experience)
ชื่อการค้า: ลูน่า® เอ็กซ์พีเรียนซ์ (Luna® Experience)
ชื่อสามัญ: ฟลูโอไพแรม + ทีบูโคนาโซล (fluopyram + tebuconazole)
สูตร: 20% + 20% W/V SC
คุณสมบัติ:
 • สูตรครีม สีขาวนวล ใช้สะดวก ละลายน้ำง่าย ไม่อุดตันหัวฉีด
 • ออกฤทธิ์ แบบดูดซึม และแทรกซึม เพื่อขัดขวางการหายใจ และยับยั้งการสร้าง
 • ผนังเซลล์ของเชื้อราสาเหตุ
 • เป็นสารกลุ่มใหม่ใช้ป้องกันกำจัดโรคเมล็ดด่างในนาข้าว
 • ทำให้ต้นข้าวแข็งแรง ใบเขียวสวย เต็มรวงดี
 • มีระยะปลอดฝนสั้น เพียง 2 - 3 ชั่วโมง
 • ด้วยการฉีดพ่นเพียง 2 ครั้งต่อฤดู ช่วยทำให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากกว่า 10%
ขนาดบรรจุ: 500 ซีซี

พืชประโยชน์อัตราการใช้ ต่อน้ำ 20 ลิตรวิธีใช้
ข้าวใช้ป้องกัน-กำจัดโรคเมล็ดด่าง- 25 ซีซี (50 ซีซีต่อไร่)
 • สูตรครีม สีขาวนวล ใช้สะดวก ละลายน้ำง่าย ไม่อุดตันหัวฉีด
 • ออกฤทธิ์แบบดูดซึม และแทรกซึม เพื่อขัดขวางการหายใจ และยับยั้งการสร้างผนังเซลล์ของเชื้อราสาเหตุ
 • เป็นสารกลุ่มใหม่ ใช้ป้องกัน-กำจัดโรคเมล็ดด่างในนาข้าว
 • ทำให้ต้นข้าวแข็งแรง, ใบเขียวสวย , เต็มรวงดี
 • มีระยะปลอดฝนสั้น เพียง 2 - 3 ชั่วโมง
 • ด้วยการฉีดพ่นเพียง 2 ครั้งต่อฤดู ช่วยทำให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากกว่า 10%