Fungicides

ฟลิ้นท์® (Flint®)

ฟลิ้นท์®  (Flint®) ฟลิ้นท์®  (Flint®)
ชื่อการค้า: ฟลิ้นท์® (Flint®)
ชื่อสามัญ: ไตรฟลอกซีสโตรบิน (trifloxystrobin)
สูตร: 50 % WG
คุณสมบัติ:
  • สูตรเม็ด ไม่ฟุ้งกระจาย ละลายน้ำง่าย ไม่อุดตันหัวฉีด
  • ออกฤทธิ์แตกต่างจากสารอื่นๆ แบบเมโซสเต็มมิค (ขจรขจาย แทรกซึม และดูดซึมเข้าสู่เนื้อเยื่อพืชได้อย่างรวดเร็ว) เพื่อยับยั้งการหายใจของเชื้อราสาเหตุ
  • มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกัน-กำจัดโรคแอนแทรคโนส, โรคช่อดอกดำ และโรคเมล็ดด่างในพริก, มะม่วง และข้าว
  • เหมาะสำหรับพืชผล ที่ผลิตเพื่อการส่งออก เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับจากประเทศปลายทาง
ขนาดบรรจุ: 100 กรัม

พืชประโยชน์อัตราการใช้วิธีใช้
พริกใช้ในการป้องกัน-กำจัดโรคแอนแทรคโนส5-6 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
  • พ่นให้ทั่วเมื่อเริ่มเห็นอาการของโรค และพ่นต่อเนื่องทุก 5 วัน
  • ต้องเว้นระยะเวลาก่อนเก็บเกี่ยวพริกอย่างน้อย 10 วัน หลังจากใช้ครั้งสุดท้าย
ข้าวใช้ป้องกัน-กำจัดโรคเมล็ดด่าง5-6 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
  • พ่น 2 ครั้งต่อฤดู โดยเริ่มพ่นครั้งแรกเมื่อข้าวอยู่ในระยะตั้งท้องใกล้จะออกรวง และครั้งที่ 2 หลังออกรวงได้ 70-100 เปอร์เซ็นต์
  • ต้องเว้นระยะเวลาก่อนเก็บเกี่ยวข้าวอย่างน้อย 15 วัน หลังจากใช้ครั้งสุดท้าย
มะม่วงใช้ป้องกัน-กำจัดโรคแอนแทรคโนส และโรคช่อดอกดำ5-10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตรพ่นทุก 7-10 วันเมื่อเริ่มพบการระบาด